Društvo

MUK: Imenovanje Žurića mimo Zakona o DRI

Imenovanjem državnog revizora Radula Žurića za člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Skupština će direktno prekršiti Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i kompromitovati imenovanje članova tog Savjeta, smatraju u Institutu Aleternativa.
MUK: Imenovanje Žurića mimo Zakona o DRI
Portal AnalitikaIzvor

Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk podsjetio je da je Odbor za antikorupciju većinom glasova podržao kandidate za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

Muk je ocijenio da je odbor time ponovio grešku koju je napravila Komisija za predlaganje kandidata, podržavši kandidata čijim bi se imenovanjem direktno prekršio Zakon o DRI.

„Komisija i Odbor podržali su kandidaturu dugogodišnjeg državnog revizora u Radula Žurića. Odredbama Zakona o DRI koje uređuju sprječavanje sukoba interesa, izričito je zabranjeno članstvo državnih revizora u organima upravljanja pravnih lica i to je zabrana koja važi za članove Senata DRI, a shodno se primjenjuje i na državne revizore”, objasnio je Muk.

On je ocijenio da je Skupština na putu da prekrši Zakon o DRI i kompromituje imenovanje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

Savjet je, kako je pojasnio Muk, organ upravljanja Agencije za borbu protiv korupcije, koji donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, usvaja predlog budžeta i završnog rac&'780;una i pravila o radu Agencije i raspisuje konkurs za izbor njenog direktora.

Jedini način da Skupština podrži predloženi sastav Savjeta Agencije je, kako je naveo Muk, ukoliko Žurić u međuvremenu podnese ostavku na svoje radno mjesto u DRI.

“U suprotnom, Skupština će direktno prekršiti Zakon o DRI i kompromitovati postupak konstituisanja organa Agencije za sprječavanje korupcije”, zaključio je Muk. 

Portal Analitika