Društvo

Kako su starješine državnih organa ocijenile svoje službenike?

Dosadašnja praksa pokazuje da mali broj državnih organa vrši ocjenjivanje svojih zaposlenih, da je veliki broj odličnih ocjena, a izuzetno mali broj službenika koji se ocjenjuje nižim ocjenama.
Kako su starješine državnih organa ocijenile svoje službenike?
Portal AnalitikaIzvor

Prema zvaničnim podacima za 2013.godinu, od ukupno ocijenjenih 6835 službenika odličnu ocjenu A je dobilo njih trećina, ocjenu B -3980, ocjenu C je zaslužilo 596 službenika, dok je najgoru ocjenu D dobilo 20.

Što se tiče 2014.godine ocijenjeno je svega 2547 službenika, od čega je odličnu ocjenu dobilo čak 1924 službenika.

U Akcionom planu za implementaciju Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016 "AURUM" za III i IV kvartal 2014.godine, se konstatuje da će novi sistem ocjenjivanja daje veće pravne osnove za efikasnije praćenje rada službenika. 

“U cilju boljeg praćenja rada i jačanja odgovornosti za kvalitet vršenja poslova, ocjenjivanje rada državnog službenika, odnosno namještenika regulisano je na drugačiji način Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u odnosu na prethodni zakon. Novi sistem ocjenjivanja daje pravne osnove za efikasnije praćenje rada, tj. mjerenje i analizu postignutih rezultata rada, samostalnosti i kreativnosti u vršenju posla; kvaliteta organizacije rada; saradnje sa saradnicima, strankama i drugim drţavnim organima. Ovakav sistem ocjenjivanja treba da obezbijedi motivaciju zaposlenih za postizanje boljih rezultata i veće efikasnosti u radu i kvalitetu pruţanja usluga. Takođe, ocjena rada službenika je instrument koji je od izuzetnog značaja u selekciji i zapošljavanju, kao i u pogledu ostvarivanja drugih prav, navodi se u planu.

Iz navedenog, dodaje se, može se zaključiti da su ciljevi definisani AURUM-om, kada je u sistem ocjenjivanja pitanju državnih sluţbenika i namještenika, djelimično postignuti. Kreiran je adekvatan normativni okvir, ali se nedosljedno i neefikasno primjenjuje u praksi, posebno imajući u vidu da se ocjenjivanje ne vrši u zakonom utvrđenom roku, da se podaci (ocjene) ne unose u CKE, da je zastupljenost odličnih ocjena (A) u ukupnom broju ocjena državnih službenika i namještenika najveća, kao i da praćenje rada službenika tokom godine nije razvijeno u svim državnim organima, piše u dokumentu.

P.Z.

Portal Analitika