Društvo

Jačanje povjerenja i bezbjednosti

U vremenskom periodu od 12. do 15. maja 2015. godine Crna Gora je izvršila inspekciju Specifičnog područja na teritoriji Republike Slovenije u skladu sa odredbama Bečkog dokumenta 2011, Glava IX, tačka 74 do 106.
Jačanje povjerenja i bezbjednosti
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Aktivnost je realizovana u saradnji sa Verifikacionim centrom Bosne i Hercegovine, tako da je ostvaren i međunarodni karakter i proširene su mogućnosti za nastavak i izgradnju međusobne saradnje.

Inspekcija je realizovana u centralnom i ističnom dijelu teritorije Republike Slovenije pri čemu je obuhvaćena većina vojnih jedinica i formacija sa ciljem provjere i sagledavanja stanja u specifičnom području, izvođenje planiranih vojnih aktivnosti i vježbi kao i provjera godišnje informacije koju je dostavila i razmijenila Republika Slovenija.

Kao što je predviđeno i odredbama i protokolom dokumenta ista je realizovana vazdušnim i kopnenim putem uz observaciju terena, vojnih poligona, vježbališta i objekata a primljene su i usmene informacije i prezentacije od strane komandanata i predstavnika inspektovanih jedinica.

U toku inspekcije izvršena je opservacija međunarodne vojne vježbe ''Neptune Thrust'' između logističkih jedinica oružanih snaga Slovenije i SAD, tačnije američkih snaga raspoređenih na teritoriji Evrope odnosno iz Vićence - Italija. Cilj vježbe je dostići potrebne operativne sposobnosti i iste uvježbati u pružanju Realne Logističke Podrške.

Kao i u dosadašnjem periodu i ovaj put je istaknuta veoma dobra međusobna saradnja na polju kontrole naoružanja i mjera za izgradnju povjerenja i bezbjednosti, razmijenjena su iskustva u navedenim poljima, a predstavnici R. Slovenije su izrazili punu podršku Crnoj Gori u nastavku reformi u oblasti odbrane kao i u nastojanjima za prijem u članstvo u NATO.

Izvještaj o realizaciji ove aktivnosti biće distribuiran svim članicama OEBS-a i potpisnicama Bečkog dokumenta 2011. preko OEBS komunikacione mreže.

Portal Analitika