Društvo

UNIVERZITET: Propise usaglasiti sa Zakonom o radu

Angažovanje nastavnika na drugim visokoškolskim ustanova njihovo je pravo na dopunski rad, koje se ne može ograničavati nižim pravnim propisima, već je neophodno da se ti propisi usaglase sa Zakonom o radu, ocijenjeno je iz Filozofskog fakulteta u Nikšiću.
UNIVERZITET:  Propise usaglasiti sa Zakonom o radu
Portal AnalitikaIzvor

Oni su uputili otvoreno pismo rektorki Univerziteta Crne Gore (UCG), Radmili Vojvodić zbog, kako su naveli, njenih ultimativnih dopisa u vezi s angažovanjem profesora na drugim univerzitetima i raskida radnog odnosa sa troje profesora tog fakulteta.

Iz Rektorata je u četvrtak saopšteno da je Filozofski fakultet "jedini na kome postoji veliki broj zaposlenih koji imaju duple radne odnose i mimo pravnih i etičkih normi, bez znanja Univerziteta kao poslodavca, rade na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Srbiji".

U reagovanju Fizofskog fakluteta se navodi da je njegovo Vijeće jednoglasno usvojilo zaključke, kojima protestuje protiv neakademskih i neutemeljenih administrativnih postupaka Uprave Univerziteta.

„Angažovanje nastavnika na drugim visokoškolskim ustanovama je njihovo pravo na dopunski rad koje se ne može ograničavati nižim pravnim propisima, već je neophodno da se ti propisi usaglase sa Zakonom o radu“, kaže se u pismu.

Kako se navodi, dobijanje saglasnosti od Senata treba da bude potvrda tog prava, a ne "akt milosti".

„Kada je grupa profesora dobila saglasnost na prethodnoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta, 8. aprila, i Fakultet formulisao predlog prema Senatu UCG, generalni sekretar UCG, Jelena Pajković odgovorila je da „Senat u ovom trenutku ne može odlučivati o dostavljenim predlozima“. A time se ona neovlašćeno postavila iznad Senata kao najvišeg organa UCG”, ocijenili su sa Filozofskog fakulteta.

Kako se navodi, prema tumačenju Ministarstva rada i socijalnog staranja, upućenom 2012. Univerzitetu od rektora Predraga Miranovića, „univerzitetski profesori mogu biti u radnom odnosu na dva fakulteta u dvije države, jer zakon ne uređuje radni odnos kod dva poslodavca u različitim državama“.

Ističe se da odnose te vrste uređuju međudržavni sporazumi i ugovori Crne Gore i država u regionu o socijalnom osiguranju i međuuniverzitetski ugovori UCG sa drugim univerzitetima u okruženju o saradnji i razmjeni profesora i studenata.

“Zabrana konkurencije, na koju se poziva administracija Univerziteta, prema pozitivnim zakonima ima teritorijalno važenje, dakle, odnosi se na Crnu Goru, jer se zakonima jedne države ne može normirati život u drugim državama”, kaže se u pismu.

Oni smatraju da je apsurdno da bilo koja druga vanuniverzitetska dopunska djelatnost profesora bude prihvatljiva i neproblematična, a da je samo, kako navode, njihov dopunski nastavnički rad, za koju imaju dokazane stručne i naučne reference, bude problematizovan.

“Dopunski rad je ustaljen i zakonski regulisan u svim profesijama, i nema razloga da bude diskriminisan ni u oblasti visokog obrazovanja”, kaže se u pismu rektorki.

Kako se navodi, Zakon o visokom obrazovanju Crne Gore i etički kodeks Univerziteta obavezuju univerzitetsku administraciju da o svim pitanjima s profesorima komunicira u akademskom duhu kolegijalnosti i demokratskog dijaloga, a ne na način administrativnih pritisaka, prijetnji i ultimatuma, posebno kad za tim nema ni osnove ni potrebe.

“Odlučno se protivimo spinovanju javnosti i manipulacijama sa temom angažmana profesora na drugim univerzitetima, u kojima se ovi angažmani predstavljaju kao nezakonita i koruptivna djelatnost, pa insistiramo na zaštiti od najviših organa našeg Univerziteta. Angažman na drugim univerzitetima, osim što je u skladu sa Zakonom, može samo doprinositi ugledu UCG i verifikaciji naučnog rada naših profesora u široj akademskoj zajednici”, kaže se u pismu.

Portal Analitika