Društvo

Izašao novi broj časopisa "Medijski dijalozi"

Iz štampe je izašao 21. broj međunarodnog naučnog časopisa “Medijski dijalozi”. Na oko 540 stranica, nalaze se 35 naučnih radova i dva prikaza knjiga: Zarfa Krnjih Kuduzović i prof. dr Zdravka Deletića. Radove potpisujuHanna Krasnostup, Vuk Vuković, dr Martina Planinić, doc. dr Radenko Šćekić, dr Ana Martolini, dr Nenad Perošević, Mirza Mehmedović, dr Željko Rutović, dr Vesna Baltezarević, dr Nevena Daković…
Izašao novi broj časopisa "Medijski dijalozi"
Portal AnalitikaIzvor

Časopis Medijski dijalozi izlazi već osmu godinu i do sada je na stranicama, ovoga već afirmisanog i uglednog naučnog glasila, objavljeno preko 700 radova i prikaza, od strane, više od 400 autora iz svih krajeva svijeta. Mora se priznati, zaista brojke i činjenice za poštovanje i divljenje, jer teško da bilo koji drugi naučni časopis, ne samo sa crnogorskog prostora, već i iz regiona može da se pohvali i približno ovakvim naučnim - i kvalitetom i kvantitetom.

U radovima je uočljiv multidisciplinarni pristup problematici medija, politike, društvenih kretanja, a koje autori sagledavaju i obrađuju sa različitih aspekata: pravnih, ekonomskih, filozofskih, istorijskih, socioloških, politikoloških, bezbjedonosnih, kulturnih, psiholoških, tehničkih, lingvističkih.   

Časopis ima međunarodnu redakciju na čelu sa eminentnim stručnjakom za oblast medija Robertom MekČesnijem, apstrakte na stranom jeziku, rezenziranje radova, stalnost izlaženja i distribuciju. Služi kao korisna literature studentima, zaposlenima u medijima, naučnicima. Uvršten je na spiskove obavezne i dodatne literature na nizu fakulteta.   

Ovaj časopis predstavlja, kao što je i istaknuto,  prepoznatljiv intelektualan i naučni brend Crne Gore, kako u regionu, tako i šire. Nesebičnim radom, entuzijazmom i požrtvovanjem, u prvom redu urednika doc. dr Mima Draškovića,  kao i pomoći ministarstva kulture – sektor za medije, oformljen je tim i jaka mreža intelektualaca i saradnika - koji su svojim naučnim radovima i istraživanjem afirmisali crnogorsku naučnu i medijsku scenu na globalnom polju.

Jer za osam godine izlaženja, ovaj naučni časopis je, dobio najbolje kritike iz brojnih naučnih centara po svijetu, koji se bave pitanjima medija i društvenih kretanja.

Stoga, možda nije neskromno, što sa ponosom i pijetetom ističemo časopis Medijski dijalozi, kao crnogorski naučni brend, jer, sve ostale izvozne robe su relativnog i prolaznog karaktera, samo je znanje i nauka konstanta koja ostaje iza nas, za buduće generacije.

Portal Analitika