Društvo

CANU podnijela krivičnu prijavu protiv MUP-a

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti podnijela je krivičnu prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore i Osnovnom državnom tužilaštvu protiv NN lica, zaposlenog u MUP-u, zbog nezakonitog registrovanja kao udruženja građana Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, objavljeno je na sajtu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Krivična prijava je podnijeta 9.marta a objavljena je danas.
CANU podnijela krivičnu prijavu protiv MUP-a
Portal AnalitikaIzvor

Kako se navodi u saopštenju CANU, rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore br. 05-UPI-006/14-1666/1 registrovana je kao udruženje građana Dukljanska akademija nauka i umjetnosti  5. maja 2014. godine.

“Međutim, važećim Zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti,  koji je stupio na snagu marta 2012. godine u članu 3. striktno je uređeno da  “odrednicu akademija nauka i umjetnosti, u svom nazivu, ne mogu koristiti druga pravna lica“ (osim Crnogorske akademije nauka i umjetnosti). Dakle, citiranu odrednicu u svom nazivu ne mogu koristiti udruženja građana, nevladine  organizacije, niti drugi pravni subjekti,  jer se na taj način stvara konfuzija u javnosti, otvara se prostor za manipulaciju  od strane pravnih subjekata koji nemaju puni pravni legitimitet nego isti izvlače iz autoriteta legalne državne institucije, a što je decidno  zakonom zabranjeno”, smatraju u CANU.

Rješenjem MUP-a, kako se dodaje, grubo je prekršen Zakon o CANU na štetu interesa Crne Gore, a u korist udruženja građana čime ste otvorili prostor za manipulaciju.

“Imajuću u vidu decidno zakonsko uređenje ovog pitanja smatram da je donošenje inkriminisanog rješenja posljedica zloupotrebe službenog položaja od strane službenog lica koje je postupalo u konkretnom slučaju, čiji identitet treba utvrditi kao i od strane službenog lica koje je vršilo nadzor, koje je propuštanjem nadzora ili očigledno nesavjesnim radom povrijedilo zakonski zaštićeno pravo CANU na ekskluzivno korišćenje naziva –akademija nauka i umjetnosti. Zbog svega navedenog,  zahtijevamo da našu prijavu kao oštećenog, čiji je zakonski zaštićeni interes povrijeđen, prihvatite i preduzmete odgovarajuće mjere u pravcu otkrivanja izvršioca krivičnog djela i njegovog procesuiranja. Zahtijevamo da nas obavijestite o odluci po našoj krivičnoj prijavi, u skladu sa zakonom”, zaključuje se u saopštenju.

 

Portal Analitika