Abiznis

Kojim kompanijama je država garantovala pola milijarde eura?

Na spisku nema već plaćenih garancija izdatih Kombinatu aluminijuma, Željezari i firmi Melgonia iz Bara, koje je država novcem poreskih obveznika isplatila, plaćajući za neuspjele poslovne poduhvate privatnih firmi. Iznos već plaćenih garancije iznosi oko 148 miliona eura.
Kojim kompanijama je država garantovala pola milijarde eura?
Portal AnalitikaIzvor

Vlada Crne Gore objavila je spisak kompanija kojima je garantovala za dobijanje kredita vrijednih blizu pola milijarde eura.

“Domaće garancije su uglavnom predstavljale podršku kompanijama za realizaciju određenih socijalnih aktivnosti i kao podrška realizaciji programa restrukturiranja, dok su ino garancije u prethodnom periodu date za kredite kojim su implementirani razni infrastrukturni projekti, obezbjeđivana podrška razvoju malih i srednjih preduzeća kroz kredit Evropske investicione banke odobren bankarskom sektoru u Crnoj Gori. Osim toga, nekim preduzećima su izdate i ino garancije u cilju podrške za restrukturiranja”, objavila je Vlada.

5Stanje duga po osnovu ugovorenih garancija koje je Vlada izdala na kraju 2014. godine iznosi oko 494,40 miliona eura, od čega su povučena sredstva u iznosu od oko 395,97 miliona eura.

“Stanje duga na kraju 2014. godine, po garancijama izdatim domaćim i ino kreditorima iznosi 307,54 mil eura, što predstavlja 9,06 odsto BDP-a”, navodi se u Vladinoj informaciji.

Angažovani iznos garancija koje je Vlada Crne Gore izdal a za zajmove kod ino kreditora iznosi oko 384,22 miliona eura, dok je stanje duga po istim 298,6 miliona eura ili 8,8 BDP-a.

Najveći iznos garancija je odobren malim i srednjim preduzećima u iznosu od 90 miliona eura, Fondu za zaštitu depozita 30 miliona eura, CGES-u za interkonektivni kabl 20 miliona eura, Crnogorskoj plovidbi za nabavku dva broda iz Kine 39 miliona eura, opštini Budva za projekat saniranja otpadnih voda u iznosu 29,5 miliona eura. Od domaćih grancija najviše je izdato Montenegro erlajnsu i brodogradilištu iz Bijele. Portal Analitika objavljuje faksimil spiska kompanija kojima su izdate garancije.

P.Z.

4321
Portal Analitika