Društvo

Savjet za kontrolu rada policije: 1.372 žrtve porodičnog nasilja

Broj žrtava nasilja u porodici u 2014. godini iznosi 1.372 od čega je 900 ženskog pola a 472 muškog, saopšteno je iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Savjet za kontrolu rada policije: 1.372 žrtve porodičnog nasilja
Kristina Ćetković
Kristina ĆetkovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

„U 2014. godini podnijeto je ukupno 1.249 prekršajnih prijava zbog izvršenih 1.347 prekršaja iz člana 36. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (ZZNP). Prema zvaničnim podacima policije te prekršaje je učinilo 1.336 izvršilaca (osoba) od kojih 1.103 muškoog pola a 233 ženskog pola. Broj žrtava izvršenih prekršaja iznosi 1.372 od čega je 900 ženskog pola a 472 muškog“, stoji u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika.

Kako navode iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije u 2014. godini podnijete su ukupno 202 krivične prijave zbog 206 krivičnih djela iz člana 220 Krivičnog zakonika protiv 216 izvršilaca od kojih su 184 osobe muškog pola a 32 ženskog pola. Broj žrtava izvršenih krivičnih djela iznosi 231, od čega su ženskog pola ukupno 158 osoba dok su 73 muške osobe.

„Na interesovanje Savjeta o vrstama i broju izrečenih zaštitih mjera iz policije je saopšteno da su u 2014. godini policijski službenici, u skladu sa članom 28. ZZNP, u 39 slučaja naredili učiniocu nasilja udaljenje iz stana od čega 19 puta u CB Nikšić, devet puta u CB Podgorica, po tri puta u OB Ulcinj, po dva puta u OB Plav i OB Kotor i po jednom u CB Pljevlja, CB Herceg Novi, OB Tivat i OB Rožaje“, kaže se u saopštenju.

Zabrana približavanja izrečena je u ukupno 14 slučajeva od čega ukupno 6 u OB Ulcinj, tri u CB Berane i po jedna u CB Pljevlja, CB Nikšić, CB Bar, CB Herceg Novi i OB Kotor.

Zabrana uzmemiravanja i uhođenja je izrečena kod ukupno 36 slučajeva od čega 15 u CB Herceg Novi, 13 u CB Berane, po dvije u CB Pljevlja, OB Tivat i OB Kotor a po jedna u CB Nikšić i OB Rožaje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Savjet za građansku kontrolu rada policije, shodno dogovoru sa razgovora ministra Konjevića i predsjednika Zekovića, zajednički rade na pripremi posebnog priručnika kojim bi se u praksi unaprijedila primjena policijskih ovlašćenja u vezi sa porodičnim nasiljem.

Savjet za građansku kontrolu rada policije, od svog osnivanja 2005. godine, prati primjenu policijskih ovlašćenja u vezi sa porodičnim nasiljem.

„Ta problematika diskutovana je, u konsultacijama, sa organizacijama civilnog društva, parlamentarnim odborima, organima izvršne vlasti i sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Savjet za građansku kontrolu rada policije (Savjet) kod direktora Uprave policije interesovao se za konkretnu statistiku i praktična iskustva u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (ZZNP)“, stoji u saopštenju.

Savjet će o ovoj informaciji i tematici diskutovati na prvoj redovnoj sjednici.

 

Portal Analitika