Društvo

GA: Javni izvršitelji krše pravo građana na zaštitu podataka

Pojedini javni izvršitelji u medijima objavljuju lične podatake građana, među kojima je i njihov matični broj, čime grubo krše pravo na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, ocijenjeno je iz Građanske alijanse (GA).
GA: Javni izvršitelji krše pravo građana na zaštitu podataka
Kristina Ćetković
Kristina ĆetkovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Koordinator programa ljudskih prava u GA, Milan Radović kazao je da su u toj nevladinoj organizaciji zabrinuti zbog prakse pojedinih izvršitelja da u medijima objavljuju lične podatake građana koji su subjekt javnog izvršenja, među kojima i matični broj građana.

»Zabrinuti smo i inertnošću Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama jer smo im se obratili prije dva mjeseca, ali reakcije još nema. Ovo posebno zabrinjava jer mogućnosti zloupotrebe ličnih podataka su ogromne, posebno JMBG. Na ovaj način grubo je prekršeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti«, rekao je Radović agenciji MINA.

Kako je pojasnio, po praksi Evropskog suda za ljudska prava podaci se mogu prikupljati i objavljivati samo ako je to zakonom propisano i ako je to nužno u demokratskom društvu.

»Praksa objavljivanja ličnih podataka u medijima traje već mjesecima. Zakon o zaštiti ličnih podataka definiše da se lični podaci ne mogu se obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom«, kazao je Radović.

Prema njegovim riječima, objavljivanje matičnih brojeva nije neophodno da bi se obavijestili građani koji su subjekt javnog izvršenja i objavljivanjem ličnih podataka u medijima oni ostaju trajno dostupni i stvara se prostor za neovlašćen pristup tim podacima.

»Zakon o izvršenju i obezbjeđenju precizno navodi koji se podaci objavljuju odnosno da javno objavljivanje sadrži: naziv javnog izvršitelja, ime/naziv stranke, posljednju poznatu adresu, broj predmeta, kratak osnov izvršenja i rok u kojem stranka treba da se obrati javnom izvršitelju«, naveo je Radović.

Zbog toga su, kako je rekao, prinuđeni da javno reaguju i zatraže od Komore javnih izvritelja prekid ovakve prakse jer je suprotan domaćim i međunarodnim standardima u ovoj oblasti, a od Ministarstva pravde da izvrši nadzor i u toj oblasti.

»Pozivamo građane čiji se lični podaci na ovakav način ustupaju ukupnoj javnosti da pred nadležnim institucijama zatraže zaštitu prava, a ako im je potrebna pravna pomoć da se obrate nama«, zaključio je Radović.

Izvor: MINA; foto: dan.co.me

Portal Analitika