Abiznis

KRIZA: Opštine traže mogućnost prenamjene poslovnih prostora u stambene!

Da je u pitanju velika kriza na tržištu nekretnina, svjedoči podatak da je prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u IV kvartalu 2014. godine iznosila je 1037 eura i manja je za čak 16,1 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Kvadrat stana novogradnje u Nikšiću se krajem prošle godine mogao kupiti za svega 539 eura. Ovakav zahtjev se može tumačiti i viškom poslovnih prostora.
KRIZA: Opštine traže mogućnost prenamjene poslovnih prostora u stambene!
Portal AnalitikaIzvor

Zajednica opština zatražila je od Vlade da u Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, koji se trenutno priprema, uvrsti mogućnost prenamjene poslovnih prostora u stambene. Do sada je bila praksa da se traži mogućnost da se stambeni prostor prenamjenom pretvori u poslovni, ali ne i obratno što dovoljno govori o krizi na tržištu nekretnina ali i višku poslovnih prostora.

U obrazloženju se navodi da je zatražena ovakva mogućnost zbog zahtjeva stanovnika usljed jeftinijih komunalija.

„Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada je u članu 22 predvidio mogućnost “pretvaranja posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju”. U praksi se često dešava da posle određenog vremenskog perioda, zbog promjene ukupnog socio-ekonomskog okruženja, potrebe i prioriteti u rješavanju potreba se mijenjaju, što, po prirodi stvari, utiče na zainteresovanost za određeni način korišćenja posebnog dijela objekta. Smanjenje ekonomske vrijednosti dovelo je do manjeg interesovanja za poslovne prostore pa se u značajnom broju slučajeva njihovi vlasnici, odnosno korisnici obraćaju zahtjevom za vraćanje u prvobitno stanje. Međutim, shodno odredbi člana 22 Zakona i Uredbi donijetoj na osnovu odnosnog člana, organ lokalne uprave nema ovlašćenja za postupanje po podnijetim zahtjevima. Ova vrsta promjene je potrebna, kako bi na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, a na osnovu akta nadležnog organa, mogli da podnesu zahtjev za promjenu načina korišćenja posebnog dijela objekta u katastru nepokretnosti. Navedeno je značajno za vlasnika objekta imajući u vidu da se u zavisnosti od namjene objekta utvrđuje visina poreske stope za obračun poreza na nepokretnosti. Takođe, shodno materijalnim propisima, vlasnici odnosno korisnici poslovnih prostorija plaćaju cijenu električne energije, vode, naknade za sakupljanje i odlaganje otpada u uvećanim iznosima“, piše u zahtjevu Zajednice opština. 

U Nikšiću kvadrat stana novogradnje svega 539 eura: Da je velika kriza na tržištu nekretnina svejdoči drastičan pad cijene kavadrata novogradnje.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u IV kvartalu 2014. godine iznosila je 1 037 eura i manja je za 16,1 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 7,2 odsto manja u odnosu na III kvartal tekuće godine, pokazuju podaci MONSTAT-a.

Na pad cijene u IV kvartalu 2014. godine najviše je uticao pad cijena stanova u Budvi. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Budvi u IV kvartalu 2014. godine manja je za 44 odsto u odnosu na IV kvartal 2013. godine.

Broj prodatih stanova u novogradnji u Crnoj Gori u IV kvartalu 2014. godine iznosio je 225, dok je u istom kvartalu prethodne godine iznosio 244, što je manje za 7,8 odsto. Najveći broj prodatih stanova u novogradnji ostvaren je u Glavnom gradu Podgorici i iznosio je 196, dok je u ostalim opštinama prodato 29 stanova.

Cijena metra kvadratnog stana novogradnje, u četvrtom kvartalu, u Nikšiću je iznosila svega 539 eura, Podgorici 1036, Baru 1180, dok je najskuplji u Budvi 1365 eura.

Uostalim  sjevernim opštinama uopšte i nema stanogradnje.

 P.ZEČEVIĆ

Portal Analitika