Finansije

Mitsui & Co zainteresovan za ulaganja u ribarstvo i agrikulturu

Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija (MIPA) pozvala je i organizovala radni sastanak sa predstavnicima japanskog konglomerata MITSUI & CO. Konglomerat su predstavljali generalni menadžer iz Budimpešte zadužen za ex-yu tržište Makoto Fujita i predstavnik korporativno upravnog sektora Nobuhiro Takasugi.
Mitsui & Co zainteresovan za ulaganja u ribarstvo i agrikulturu
Portal AnalitikaIzvor

MITSUI & CO. je najstariji trgovačko-investicioni konglomerat u Japanu, koji zapošljava oko 50.000 hiljada ljudi. Neki od sektora u okviru kojih je MITSUI prisutan na globalnom tržištu su: energetski sektor, sektor prirodnih resursa i infrastrukture, hemijske industrije. Neto profit konglomerata je u 2014 iznosio oko dvije milijarde dolara.

Direktor MIPA-e Miloš Jovanović i rukovodilac sektora za istraživanje i analizu Dražen Vlaović  goste su bliže upoznali sa radom i aktivnostima agencije, predstavili Crnu Goru, njene potencijale, do sada odrađene i planirane projekte.  Menadžeri MITSUI & CO  su nakon prezentacije izrazili interesovanje za uspostavljanje farme riba i projekte u oblasti agrikulture. Dogovoreno je da agencija u budućim aktivnostima konglomerata (tzv. predinvesticionoj fazi) pruži logističku podršku.

'Raste interesovanje japanskih kompanija za crnogorsko tržište. Naravno, s obzirom na činjenicu da smo mlada zemlja koja se svakim danom bolje adaptira na otvoreno globalno tržište, velike kompanije obavljaju prvo istraživanje našeg domaćeg tržišta', navodi direktor MIPA-e.

Jovanović ističe da je  'MITSUI&CO došla na poziv MIPA-e u Crnu Goru, ističući da su zadovoljni našim napretkom od sticanja nezavisnosti.

„Iskazali su zadovoljstvo i ekonomskom politikom koju vodimo, kao i konkurentskim podsticajima koje nudimo investitorima, a koji su u skladu sa našim komparativnim prednostima koje težimo da iskoristimo. Dosta novih investitora je došlo u Crnu Goru u prvom kvartalu ove godine, a očekujemo i da empirijski podaci pokažu veći neto priliv SDI za prvi kvartal u ovoj godini, u odnosu na isti period prethodne godine“, zaključio je Jovanović.

 
 
 
Portal Analitika