Politika

MF: Iniciraćemo ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju političkih partija

Rješenje iz novog Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, prema kojem taj resor treba da isplati partijama novac u slučaju da opštine kasne, neustavno je, smatraju u Ministarstvu finansija.
MF: Iniciraćemo ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju političkih partija
Portal AnalitikaIzvor

Iz PR službe Ministarstva portalu CDT-a saopšteno je da će zbog toga predložiti Vladi pokrene inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 11, stava 8 i 9 novog Zakona.

“Nakon konačnog stava Ustavnog suda Crne Gore, po ovom pitanju, Ministarstvo finansija će sagledati potrebu da se pokrene procedura za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2015.godinu kako bi se obezbijedila sredstva za ove namjene, ukoliko pomenute odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ostanu na snazi”, navodi se u odgovoru Ministarstva.

Zakonom je predviđeno da je organ lokalne uprave koji je nadležan za poslove finansija dužan da partijama do petog u mjesecu uplati novac za redovan rad za prethodan mjesec.

Propisano je i da ukoliko taj organ ne prenese novac strankama do petog u mjesecu za prethodni mjesec, partija ima pravo da u dodatnom roku od 15 dana podnese zahtjev za prenos sredstava Ministarstvu, i da taj resor potraživana sredstva prenese u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Zahtjev je do sada, kako je saopšteno iz Ministarstva, podnijela jedino Pozitivna Crna Gora.

Dodatan problem u primjeni ovog rješenja iz Ministarstva navode i to što Zakonom o budžetu za 2015.godinu nijesu predviđena sredstva za navedene namjene, niti je planirana rashodna stavka sa koje bi ova sredstva bila isplaćena.

 

MINA

Portal Analitika