Društvo

U kompleksu Portonovi spomenici sačuvani za budući park

Spomenici palim hidroavijatičarima Treće hidroplanske komande Kraljevine Jugoslavije iz 1936. godine i vodnicima Branku Musturu i Ljubomiru Pajiću iz 1956. godine u budućem kompleksu Portonovi u Kumboru demontirani su i konzervirani na vrlo profesionalan način, javlja radio Jadran.
U kompleksu Portonovi spomenici sačuvani za budući park
Portal AnalitikaIzvor

U to su se uvjerili član Radne grupe za praćenje investicije Portonovi, Vladimir Mračević i odbornik u SO Herceg Novi, Špiro Vuković. Oni su posjetili gradilište u Kumboru da bi provjerili spekulacije da su spomenici uklonjeni i oštećeni.

Predstavnici kompanije Azmont Investment, koja u Kumboru gradi luksuzni turistički kompleks upoznali su ih sa stanjem ovih spomenika i planovima da naprave Park spomenik. Po riječima Mračevića ova memorijalna obilježja se sada nalaze na pripremljenoj podlozi budućeg Park spomenika. Njihova demontaža je urađena veoma stručno, svi elementi spomenika su obilježeni, konzervirani i prekriveni posebnom platformom kako bi bili zaštićeni od padavina.

- Upoznati smo i sa idejnim prostorno-planskim rješenjem za Park spomenik i u okviru njega budućom pozicijom ova dva spomenika. Oni će imati veoma zapaženo mjesto - kazao je Mračević i istakao da nema nikakvih razloga za brigu, jer je važećim planskim dokumentom predviđeno izmještanje spomenika na novu lokaciju, a zakonom su propisane procedure koje regulišu njihovo izmještanje. Parku spomenik biće jedan od dva javna parka koji su planirani u sklopu kompleksa Portonovi.

Mračević potvrđuje i da su predstavnici Opštine u ranijim kontaktima sa predstavnicima kompanije „Azmont" imali prilike da ih upoznaju sa zakonskim procedurama za izmještanje spomenika koje se moraju ispoštovati.

Kompanija Azmont Investments je uputila dopis Opštini Herceg Novi o tome da su pokrenuli aktivnosti za preseljenje postojećih spomenika u okviru kompleksa Portonovi u Kumboru, na koji je odgovorio bivši predsjednik opštine Milan Vajagić 29. januara ove godine. Objašnjeno je investitoru da je procedura za odobravanje izgradnje i uređenja javnog parka regulisana Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, a preseljenje spomenika Zakonom o spomen-obilježjima. Tim Zakonom je definisano da je podizanje, zaštita i održavanje spomen-obilježja u javnom interesu. Propisane su i pravne procedure, kako za podizanje tako i za izmještanje spomen-obilježja.

S obzirom da je Zakon predvidio da se izmjena, dorada, izmještanje, zamjena i uklanjanje spomen-obilježja obavlja po istom postrupku kao i podizanje spomen obilježja, neophodno je da SO uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove kulture, donese Program o podizanju spomen-obilježja za 2015. u koji će uključiti i izmještanje dva spomenika u kompleksu Portonovi. Tek će se tada steći uslovi za donošenje pojedinačnih odluka za izmještanje ova dva spomenika.

 

Radio Jadran

Portal Analitika