Finansije

MF: Eurobond će sniziti kamate i omogućiti kompanijama da se zaduže na isti način

Uspješno realizovana emisija obveznica na međunarodnom tržištu, pored ušteda u troškovima finansiranja, imaće uticaja i na druge segmente ekonomskih i finansijskih aktivnosti. Uticaće na domaće bankarsko tržište i dovesti do pada kamatnih stopa, čime će se omogućiti lakši pristup sredstava privredi i smanjenju troškova, a samim tim i pojačanoj ekonomskoj aktivnosti. Takođe će uticati na stavove i ocjene Svjetske banke, MMF-a i kreditnih agencija, te omogućiti da najbolje crnogorske kompanije izađu na međunarodno tržište kapitala i zadužuju kroz emisiju obveznica, gdje mogu očekivati kamate za 50 do 100 odsto veće od iznosa za koji se država zadužuje, zavisno od finansijskog položaja u kojem se kompanija nalazi, navodi se u informaciji o realizaciji emisije obveznica, koju je Vlada usvojila na jučerašnjoj sjednici.
MF: Eurobond će sniziti kamate i omogućiti kompanijama da se zaduže na isti način
Portal AnalitikaIzvor

"Na dan emisije obveznica ponude je dostavilo 170 investitora, sa preko 1.4 milijarde eura ponude. Sama emisija, prema predlogu sindikata banaka aranžera, trebalo je da počne sa cijenom od 4,25 odsto, međutim Ministarstvo finansija je insistiralo na početnoj cijeni od 4.125 odsto, koja je ujedno i bila inicijalna cijena transakcije. Na kraju, iznos od 500 miliona eura, je realizovan sa kuponom od 3.875 odsto godišnje, što predstavlja najnižu kamatnu stopu po kojoj su realizovane crnogorske obveznice na inostranom tržištu. Obveznica je realizovana na period od pet godina. Najveće interesovanje su pokazali investitori iz Velike Britanije, Njemačke i Austrije (28 odsto), SAD 23 odsto, ostatka Evrope 18 odsto, dok je tri odsto investitora bilo iz preostalih zemalja. Fondovi za upravljanje su kupili 85 odsto emitovanih obveznca, banke devet odsto, dok su osiguravajuće kuće i penzioni fondovi uzeli oko šest procenata", precizirano je u informaciji.

Podsjećaju da je euro obveznica 2010, koja se otplaćuje ove godine, koštala 7,85 odsto,  51 odsto više nego ovogodišnja.

"U 2015. godini će se otplatiti 400 miliona eura te dolazimo do, grubo računajući, uštede od 17 miliona eura godišnje, odnosno 85 miliona eura manje plaćenih troškova finansiranja za period od pet godina. Ostatak zaduženja od 100 miliona takođe će biti plaćen istorijski najnižom cijenom", navedeno je u informaciji koju je pripremilo Ministarstvo finansija.

Predstavnici Ministarstva finansija i Centralne banke, predvođeni resornim ministrom Radojem Žugićem, su od 9. do 12. marta održali niz sastanaka sa predstavnicima investitora, u cilju emisije obveznica na međunarodnom tržištu.

"U navedenom periodu, održano je oko 20 sastanaka u Londonu, Minhenu, Frankfurtu i Beču sa 37 investitora. Sastanci su održani sa najznačajnijim investitorima iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke i Austrije. Na sastancima su prezentovani istorijski podaci koji se tiču finansijske situacije u Crnoj Gori u prethodne tri godine, rezultate koje je država postigla, zatim planove u pogledu buduće fiskalne konsolidacije, kao i aktivnosti u oblasti turizma, ekonomije, poljoprivrede i drugih grana, na kojima Crna Gora gradi svoj budući ekonomski rast. Investitori su tokom sastanaka pokazali veliko interesovanje za podatke koje je crnogorska delegacija prezentovala, naročito aktivnosti oko fiskalne konsolidacije, uspješnog smanjenja deficita i značajnog ekonomskog rasta u prethodom periodu. Na osnovu prezentovanih informacija, investitori su pokazali veliku zainteresovanost za učešće u realizaciji emisije obveznica", zaključuje se u informaciji. 

Portal Analitika