Turizam

U zakup 58 plaža u Boki i Budvi

Javno preduzeće Morsko dobro raspisalo je javni poziv za zakup 58 kupališta u Boki Kotorskoj i Budvi. Minimalni godišnji zakup kupališta u Boki Kotorskoj kreće se od 3.800 do 8.267 eura.
U zakup 58 plaža u Boki i Budvi
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

U kotorskoj opštini javni poziv je raspisan za 15 kupališta, u Tivtu za devet, a u Budvi za 12.

Na nadmetanju mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju, a to mogu učiniti svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati do 26. marta do 15 sati.

Ponude se dostavljaju 27.marta do 11 sati, a otvaranje je zakazano sat kasnije.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 15 dana od konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude zaključi ugovor o korišćenju morskog dobra.

Zakup kupališta sprovodi se prema izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015. god. koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

(Izvor: Bokanews)

Portal Analitika