Politika

Nesporazumi u vladajućoj koaliciji manjinskih stranaka: Đeku čudi hrabrost Đeljošaja

Dilema nema: koalicioni sporazum mora biti ispoštovan i Albanska alternativa je obavezna da poslanički mandat u Skupštini Crne Gore ustupi kandidatu Demokratskog saveza, kaže u razgovoru za Pobjedu lider Demokratske partije i predsjednik ulcinjske opštine Fatmir Đeka
Nesporazumi u vladajućoj koaliciji manjinskih stranaka: Đeku čudi hrabrost Đeljošaja
Portal AnalitikaIzvor

Još nema epiloga povodom nesporazuma ko­alicionih partnera unutar vladajućeg bloka nacional­nih partija Albanaca oko ro­tacije jednog poslaničkog mandata u Skupštini Crne Gore.

Da podsjetimo: Prilikom konstituisanja koalicije na opštinskom i državnom nivou, spo­razumni paket prava i obaveza između Demokratske partije, Demokratskog saveza i Al­banske alternative u Ulcinju sadržao je i odrednicu kojom je definisan i način zastupniš­tva u državnom parlamentu. Jedan poslanički mandat, sljedstveno tome, dijelio bi se, takoreći napola, što je trebalo da znači rotiranje najednom poslaničkom mjestu dvojice kandidata iz dvije partnerske partije.

U prvoj polovini tekućeg skupštinskog saziva, koaliciju nacionalnih stranaka zastu­pao bi predstavnik Alternati­ve, a u drugoj, kandidat sa iz­borne liste Demokratskog saveza. Prvi dio dogovora is­poštovan je dosljedno, pa je funkcija poslanika pripala Ni­ku Đeljošaju, ali zapelo je ka­da je trebalo realizovati drugi dio koalicionog sporazuma. Lider Alternative jednostav­no odbija da poslaničku pozi­ciju prepusti Mehmetu Bardhiju, kandidovanom u ime Demokratskog saveza. Tokom intenzivnih i povre­meno vrlo neprijatnih medij­skih prepucavanja dovođenje u pitanje čak i opstanak vladajuće koalicije, a Đeljošaj je jav­no prekorijevao Bardhija za njegov, navodno, nedopustivo loš učinak tokom višegodiš­njeg zastupanja nacionalnih, ekonomskih, socijalnih i dru­gih interesa Albanaca u crno­gorskoj Skupštini. Demokrat­ski savez mu je, s druge strane, takođe vrlo oštro uzvraćao problematizovanjem politič­kog legitimiteta dovodeći u sumnju relevantnost stranke u ime koje je Đeljošaj i ušao u parlament, a s obzirom na, po njihovoj računici, izuzetno mali broj glasova osvojenih na posljednjim lokalnim izbori­ma.

Sa računicom Demokratskog saveza slaže se i lider Demo­kratske partije Fatmir Đeka, koji je ujedno i predsjednik ulcinjske opštine. Po njego­vom uvjerenju, koalicioni sporazum ni u jednom detalju ne ostavlja prostora za naga­đanja, naknadna pogađanja i takozvana kreativna tumače­nja. Sve je, mišljenja je, kristalno jasno, a u razgovoru za Po­bjedu posebno akcentuje: Jasno je svima daje sa 70 do 80 odsto osvojenih glasova na prošlim izborima Demokrat­ska partija na sopstvenim le­đima iznijela ogroman teret, ali smo, i pored toga, htjeli da u potpunosti i nesebično uvaži­mo naše koalicione partnere i damo im više nego što im real­no pripada. To se posebno od­nosi na Albansku alternativu i da budem potpuno otvoren i krajnje iskren - čudi me otkud tolika politička hrabrost gos­podinu Đeljošaju, i ako je i nje­mu vrlo dobro poznato da je Alternativa dobila svega nešto oko 250 glasova (?!). Na kakvu to političku potporu računa pa sa onakvom energijom jav­no ignoriše koalicioni spora­zum koji je veoma precizan kada su u pitanju i prava i oba­veze svih potpisnika, zbilja je neobjašnjivo. Ali, dilema ne­ma: Albanska alternativa po­slanički mandat u Skupštini Crne Gore mora ustupiti kan­didatu Demokratskog saveza, izričit je Đeka.   

Nepotrebna javna rasprava o koalicionim sporazumom pred­viđenoj rotaciji jednog poslaničkog mandata, svakako nanosi izvjesnu političku štetu korpusu nacionalnih stranaka Albana­ca, ali ne vjerujem da opstanak vladajuće većine može, i pored svega, biti ugrožen, kaže Fatmir Đeka. Vjerujem da će i odgo­vorni u Alternativi vrlo brzo shvatiti da se partnerski dogovori moraju bezuslovno poštovati i da će uskoro povući očekivani potez i omogućiti da kandidat Demokratskog saveza preuzme poslanički mandat.

Uvjeren sam da bi svaka drugačija odluka Nika Đeljošaja i nje­govih partijskih kolega najviše štetila upravo njima i njihovom kredibilitetu, pa koliki god bio...

 

Portal Analitika

Komentari (0)

Želite da podijelite Vaše mišljenje sa čitaocima? Napišite komentar i započnite diskusiju.

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.