Društvo

Pobjeda: Nastavlja se “modernizacija” manastira Ostrog

Podostroški mir i ovozemaljska bogougodna sasluženja remete ovih dana desetine građevinskih radnika. Tešu, klešu i malterišu. U prostranom dvorištu Gornjeg manastira, tone raznovrsnog materijala. Dominiraju raznobojna bunja (imitacija klesanog ali prirodnog kamena), sivi i blještavo bijeli mermer, kao i metalne konstrukcije raznih dimenzija; valjda za montiranje budućih skela. Mnoštvo je tu i uredno posloženih vreća cementa, kanti jupola, boja i lakova, armaturnih željeznih mreža i drvene oplate. Riječju: ozbiljno gradilište, a o čemu se radi- od tamošnjeg sveštenstva juče tokom obilaska čitavog kompleksa ni jedna-jedina riječ.
Pobjeda: Nastavlja se “modernizacija” manastira Ostrog
Portal AnalitikaIzvor

Nije pomogao ni uljudan raz­govor sa trojicom sveštenika, na terasi administrativne zgrade unutar kompleksa Do­njeg manastira. Prvo je nagoviješten potpuno siguran su­sret sa starješinom ostroških svetinja, a potom i uvjeravanja da će biti upriličen u 10 časova. U zakazano vrijeme, na terasi nije bilo nikoga. Vrata tri kan­celarije administratora bila su zaključana. Na terasi susjed­nog zdanja pojavio se, za tre­nutak, postariji sveštenik, ali je koracima i energijom kondiciono dobrostojećeg mladića nestao iz vidokruga. Sve, dakle, može biti svedeno na utiske. A, po njima - nasta­vak „modernizacije" Gornjeg manastira uistinu liči na svoje­vrsnu radikalno infantilnu karikaturizaciju namjere da se učini još starijim i ljepšim. Ni daltonisti ne bi odoljeli posloženom spektru boja. I njima bi, vjerovatno, bilo jasno da sve, ali baš - sve, što se „ modernizuje", i po vertikali i po hori­zontali, drastično i dramatič­no odstupa od takozvanog prirodnog ambijenta u užem, ali i širem okruženju. Takvom spektru boja - žućkaste, crven­kaste, sivkaste, nebo-plavkaste i blješteće bjelkaste - ne odolijeva se lako, pa koju god očnu tegobu imali...

manastir-ostrog-0903-2015-bato-tomic017

Ni u danilovgradskoj opštini ne nalazimo odgovor na pita­nje: o čemu se ovdje radi? Nad­ležni kažu da su po svim pita­njima imovine i raspolaganja njome, kada je riječ o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno Mitropoliji crnogorsko-pri­morskoj, apsolutno nenadležni.

Dodaju, doduše, da je izrada jedinstvenog Detaljnog urba­nističkog plana za Ostrog i Glavu Zete pri samom kraju i da su u taj važan posao uklju­čeni stručnjaci od autoriteta. No, i nakon toga, pitanje opštinske nadležnosti ostaće ne­riješeno, odnosno - sporno, unutar granica manastirskih imanja.

U ovom trenutku, prema sa­znanjima Pobjede, ne mogu reagovati ni centralizovani (državni) inspekcijski organi. Zakon je, objašnjavaju, takav.

manastir-ostrog-0903-2015-bato-tomic015

Direktorica Uprave za kulturna dobra Crne Gore Anastasija Miranović u razgovoru za Pobjedu ističe da Mitro­polija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve nema dozvolu za izvođenje radova na prostoru Manastira Ostrog. Miranović naglašava da je Uprava podnijela tokom prošle go­dine dvije krivične prijave osnovnom državnom tužiocu u Danilovgradu protiv MCP zbog kršenja Zakona o zaštiti kulturnih dobara i narušavanja arhitektonskog, umjetničkog i ambijentalnog značaja Manastira Ostrog.

- Uprava za zaštitu kulturnih dobara je saznanju da se u konti­nuitetu izvode nelegalni radovi na kulturnom dobru - Mana­stirskom kompleksu Ostrog, koji narušavaju njegov arhitek­tonski, umjetnički i ambijentalni značaj. Investitor ovih radova, Mitropolija crnogorsko-primorska. bila je u obavezi da obavije­sti ovu Upravu, kao nadležni državni organ, o namjeravanim aktivnostima i da pribavi potrebne saglasnosti i dozvolu - što nije urađeno - kaže Miranović i napominje da je prošle godine, nakon izvršenog uvida u stanje manastirskog kompleksa, Uprava podnijela dvije krivične prijave protiv Mitropolije crnogorsko-primorske.

manastir-ostrog-0903-2015-bato-tomic014

- Po saznanju o vršenju nelegalnih radova na Manastirskom kompleksu Oštrog, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je preduzela radnje iz svoje nadležnosti, odnosno stručna lica Uprave i glavni inspektor za kulturna dobra su 4. juna izvršili uvid u stanje pomenutog kompleksa, naložili obustavu rado­va i podnijeli krivičnu prijavu 9. juna osnovnom državnom tu­žiocu u Danilovgradu.Takođe. Uprava je22.septembra proš­le godine, saglasno zahtjevu osnovnog državnog tužioca Danke Ivanović-Đerić, dostavila traženu dokumentaciju Mini­starstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije Podgorica, Cen­tru bezbjednosti Podgorica, Odjeljenju bezbjednosti kriminalističke policije. S obzirom na to da su radovi nastavljeni i da nijesu ispoštovane naložene aktivnosti ovog dr­žavnog organa glavni in­spektor je ponovo obusta­vio radove, 9. decembra, nakon čega se Uprava za zaštitu kulturnih dobara obratila 10. decembra Up­ravi za inspekcijske poslo­ve, kako bismo pokušali sinergetski djelovati i stati na put ovim nelegalnim radnjama. Takođe, uslijedila je 15. decembra 2014. godine druga krivična prijava po istom osnovu. Međutim, sve preduzete radnje ovog dr­žavnog organa nijesu re­zultirale obustavlja­njem daljih nelegalnih radova na ovom značajnom kulturnom dobru Cr­ne Gore, zaključuje di­rektorica Uprave za zaštitu kulturnih do­bara Crne Gore.

manastir-ostrog-0903-2015-bato-tomic013manastir-ostrog-0903-2015-bato-tomic012manastir-ostrog-0903-2015-bato-tomic011

Pobjeda

Portal Analitika