Društvo

UO potvrdio izbor Ane Lalović Filipović za dekana EF-a

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore imenovao je na današnjoj sjednici dr Momčila D. Pejovića za direktora Istorijskog instituta, a prof. dr Anu Lalević Filipović za dekana Ekonomskog fakulteta. Prof.dr Željko Jaćimović imenovan je za v.d. dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta, i tu će funkciju obavljati do izbora novog dekana, najduže šest mjeseci. Dosadašnji dekan Metalurško-tehnološkog fakulteta prof. dr Darko Vuksanović podnio je ostavku na tu funkciju, saopšteno je Portalu Analitika sa sjednice Upravnog odbora UCG.
UO potvrdio izbor Ane Lalović Filipović za dekana EF-a
Portal AnalitikaIzvor

"Takođe, pokrenut je postupak za izbor dekana Instituta za strane jezike, shodno novom Statutu. Na prijedlog Vijeća Fakulteta primijenjene fizioterapije, Upravni odbor je donio privremeno rješenje kojim se pitanje izbora dekana odlaže na određeno vrijeme, dok se ne sagleda osnovanost eventualnih statusnih promjena tog fakulteta, u svijetlu intenzivnog rada na izradi strategije razvoja Univerziteta.  U okviru strategije sagledavaju se pitanja racionalizacije, reorganizacije i integrisanog modela funkcionisanja Univerziteta i svih organizacionih jedinica, što su bile i  preporuke spoljnih evaluatora", navedeno je u saopštenju.  

Na današnjoj sjednici je usvojen i Pravilnik o načinu korišćenja sredstava prihodovanih od školarina, sa tržišta i drugih izvora, koji se prvi put donosi jedinstveno za cijeli Univerzitet i precizno definiše način raspodjele sredstava koje prihoduju univerzitetske jedinice.

-Upravni odbor je zaključio da su organizacione jedinice dužne da se striktno pridržavaju pravila kojima je regulisano plaćanje školarina i drugih naknada koje plaćaju studenti. Oslobađanje od školarina mora se vršiti isključivo u skladu sa Zakonom i pravilima Univerziteta, a svaki akt za koji su utvrdi da nije u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i posebnim odlukama Upravnog odbora, smatra se ništavnim- ističe se u saopštenju.

Upravni odbor je usvojio novo rješenje znaka Univerziteta Crne Gore, u skladu sa zaključkom žirija za izbor najboljeg rješenja. Autor izabranog rješenja je Slobodan Vukićević.

Članu Upravnog odbora Srđanu Kovačeviću, delegiranom od strane osnivača, konstatovan je prestanak članstva u tom tijelu, na lični zahtjev.

Upravni odbor dao je pozitivno mišljenje na osnivanje Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore i upoznao se sa planiranim aktivnostima Instituta, a Biotehnički fakultet dobio je saglasnost za zaključenje ugovora u okviru projekta ,,Katun“.

Pozitivno mišljenje, na osnovu odluke Senata, dato je i za reakreditaciju osnovnog i magistarskog akademskog studijskog programa Mehatronika, kao i osnovnog, specijalističkog i magistarskog studijskog programa Drumski saobraćaj na Mašinskom fakultetu.

"Upravni odbor je izrazio nezadovoljstvo dostavljenim izvještajem o finansijskoj reviziji na Filozofskom fakultetu i poslovanju te institucije, i naložio novu reviziju, koja će biti povjerena nezavisnom revizoru. Upravni odbor je upoznat sa konačnim izvještajem memorandum revizije na Pravnom fakultetu, koji sadrži izjašnjenje Pravnog fakulteta i odgovor revizora, i dostavio ga Pravnom fakultetu na dalje postupanje", zaključuje se u saopštenju. 

Portal Analitika