Abiznis

Rekordna štednja stanovništva, sve manje kredita i zelenaške kamate kod MFI

Centralna banka je u Preporukama za ovu godinu, predložila ograničavanje efektivne kamatne stope, a iz Vlade je ocijenjeno da kamatne stope treba da budu snižene.
Rekordna štednja stanovništva, sve manje kredita i zelenaške kamate kod MFI
Portal AnalitikaIzvor

Crnogorski građani su, krajem prošle godine, u bankama štedjeli 1,33 milijarde eura, što je najviše u posljednjih četiri godine. U poređenju sa decembrom 2013.godine štednja je porasla za čak 7,6 odsto, pokazuju zvanični podaci Centralne banke. Istovremeno, prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa odobrena kod Mikrokreditnih finansijskih institucija je krajem prošle godine iznosila 25,66 odsto na godišnjem nivou, što se može okarakterisati kao zelenaška kamata.

“Depoziti stanovništva su na kraju decembra 2014. godine iznosili 1,33 milijardi eura i viši su za 2 odsto u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na decembar 2013. godine viši za 7,6 odsto. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 64 odsto, depoziti po viđenju 36 odsto, dok se neznatan dio odnosio na sredstva na escrow računu, pokazuju podaci CBCG..

Ukupni depoziti u bankama su u decembru 2014. godine iznosili 2, 3 milijarde eura, i bilježe rast od 1,5 odsto na mjesečnom nivou, dok u odnosu na decembar 2013. godine bilježe rast od 10 odsto. U ročnoj strukturi ukupnih depozita na kraju decembra dominantno učešće od 55 odsto imali su oročeni depoziti, dok su depoziti po viđenju činili 44,9 odsto ukupnih depozita. Preostalih 0,1 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.

U strukturi ukupnih oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od jedne do tri godine (46,1odsto) i depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (40,7 odsto).

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na ukupno odobrene kredite je u decembru 2014. godine iznosila 8,41 odsto, što je tri puta više nego u zemljama eurozone.

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa mikrokreditnih finansijskih institucija na ukupno odobrene kredite je u decembru 2014. godine iznosila 21,33 odsto, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa, iako je zabilježen manji pad, iznosila čak 25,66 odsto.

Pad kreditne aktivnosti: I dalje je zabilježen pad kreditne aktivnosti banaka.

“Ukupno odobreni krediti banaka su na kraju decembra tekuće godine iznosili 2, 3 milijarde eura miliona eura, što predstavlja pad od 2,4 odsto na mjesečnom nivou, odnosno pad od 1,9 odsto na godišnjem nivou. Koeficijent krediti/depoziti je iznosio 1,03 odsto na kraju decembra 2014. godine, i niži je nego u decembru 2013. godine kada je iznosio 1,15 odsto. Po osnovu kredita banke su na kraju decembra tekuće godine najviše (76,5 odsto) potraživale od privrede i stanovništva, pokazuju podaci CBCG.

P.Z.

Portal Analitika