Društvo

CPC podnijela krivičnu prijavu protiv danilovgradske Uprave za nekretnine

Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) podnijela je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika danilovgradske Uprave za nekretnine jer su, kako je saopšteno, suprotno Zakonu, Donji i Gornji manastir Ostrog upisali na ime Srpske pravoslavne crkve (SPC).
CPC podnijela krivičnu prijavu protiv danilovgradske Uprave za nekretnine
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Potpredsjednik savjeta Mitropolije CPC, Stevo Vučinić, kazao je da su nepoznati službenici Uprave suprotno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, Donji i Gornji manastir Ostrog površine 3,2 hiljade metara kvadratnih i 1,21 milion metara kvadratnih njegovih livada, šuma i pašnjaka upisali na SPC.

„Kao dokaz su priloženi posjedovni listovi u katastarskim opštinama: Međeđa I, list nepokretnosti 181, na manastir Ostrog kao pravno lice s matičnim brojem 0000002095491, upisano je 23. marta 2005. godine 17,3 hiljade metara kvadratnih livada i 122 metra kvadratnih stambenog prostora u susvojini“, rekao je Vučinić u izjavi dostavljenoj Portalu Analitika.

Prema njegovom riječima, u katastarskoj opštini Vrela, u listu nepokretnosti 53, upisano je 4. novembra 2007. godine 48 metara kvadratnih stambenog prostora i 51,7 hiljada metara kvadratnih livada.

„Dakle, u oba posjedovna lista manastir Ostrog je upisan kao pravno lice sa sopstvenim matičnim brojem koji ga u vlasničkom smislu podvrgava državi ili opštini Danilovgrad“, objasnio je Vučinić.

On je naveo da su, u posjedovnom listu 53, katastarske opštine Vrela, bez datuma upisa, na cetinjsku filijalu beogradska patrijaršije, s matičnim brojem 0000002246414, upisane, nepokretnosti Gornjeg i Donjeg manastira Ostrog površine 3,2 hiljade metara kvadratnih i 1,21 milion metara kvadratnih njegovih livada, šuma i pašnjka.

 „Očito, nakon referenduma o nezavisnosti, više nego kvadratni kilometar državne teritorije i sam Manastir našli su u vlasništvu stranog pravnog lica čiji je smisao postojanja i djelovanja propast ove zemlje i naroda“, ocijenio je Vučinić.

On je kazao da je CPC uputila izjavu Osnovnom sudu u Podgorici, da ima interes da stupi u parnicu kao umješač na stranu Centra savremene umjetnosti protiv SPC, a u vezi sa vlasničkim pravima nad crkvom svetoga Dimitrija - kapele Petrovića.

Portal Analitika