Politika

Jasavić će zatražiti kontrolno saslušanje Sudskog savjeta

Poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić zatražiće kontrolno saslušanje članova Sudskog savjeta, koje je birala Skupština CG kao i predsjednika Sudskog savjeta, iz razloga što, prema navodima medija, Sudski savjet nije dozvolio prisustvo javnosti na raspravi, povodom žalbe sutkinje Privrednog suda Nataše Bošković na odluku Disciplinske komisije Sudskog savjeta.
Jasavić će zatražiti kontrolno saslušanje Sudskog savjeta
Portal AnalitikaIzvor

Ovo iz razloga što bi Skupština Crne Gore preko nadležnog radnog tijela trebalo da se upozna sa razlozima zbog  kojih je Sudski  savjet zabranio prisustvo medijima  i predstavncima NVO raspravi. Prema Po­slov­niku o radu  Sud­skog sa­vje­ta,  sjed­ni­ce di­sci­plin­ske ko­mi­si­je su jav­ne, a jav­nost sa ras­pra­ve se mo­že is­klju­či­ti sa­mo na za­htjev su­di­je pro­tiv ko­jeg je po­kre­nut disci­plin­ski po­stu­pak, što sudija Bošković nije zahtijevala. Takođe,  Ustav  Crne Gore i Evropska konvencija o ljudskim pravima, predviđaju da svako ima pravo na pravično, javno i fer suđenje, saopšteno je iz Pozitivne.

Portal Analitika