Društvo

Zbog nehigijene kažnjeno preko 100 pekara

Zdravstveno-sanitarna inspekcija kaznila je prošle godine sa 200 eura pekaru „Kazablanka” u Herceg Novom zbog prisustva buba na opremi i inventaru, a objektu „Ardi” iz Ulcinja zabranjeno je obavljanje djelatnosti zbog katastrofalnih higijenskih uslova.
Zbog nehigijene kažnjeno preko 100 pekara
Kristina Ćetković
Kristina ĆetkovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Podaci koje je Uprava za inspekcijske poslove dostavila Danu pokazuju da je inspekcija u 133 objekta koje je kontrolisala prošle godine u primorskim gradovima, Podgorici i Danilovgradu, utvrdila čak 152 nepravilnosti, a nijedna pekara nije radila u skladu sa propisima. Najčešće nepravilnosti sa kojima su se inspektori suočili bilisu loši zdravstveno-higijenski uslovi, neispravni brisevi, prodaja nebezbjednih proizvoda, dok su bube i prljave gajbe za transport dio „inventara“ u pojedinim pekarama.

U preko 60 objekata zaposleni nijesu imali sanitarne knjižice, nijesu obavili sanitarne i zdravstvene preglede.

Kontrolu pekara obavljaju Zdravstveno-sanitarna inspekcija, Turistička i Tržišna inspekcija.

U pekari „Ivaleks”, koja se nalazi na Starom aerodromu u Podgorici, inspektori su utvrdili da se hrana priprema u nehigijenskim uslovima, zbog čega su izrekli kaznu od 650 eura.

Zbog loše higijene sa po 500 eura kažnjeni su pekare „Sandela” Kotor, „Radović” Budva, „Montenegro” Budva, „Jaz 2” Budva, „Mogren” Budva, „Lumi” Ulcinj, „Butrinti kompani” Ulcinj. Sa po 300 eura kažnjeni su objekti „Ardi” i „Dan i noć” u Ulcinju.

Zbog loših higijenskih uslova sa po 200 eura kažnjene su pekare „Škaljari” Kotor, „Montenegro 2” Budva, „Himi” Ulcinj, „Evropa”, „Bijeli golub” Šušanj, „Plavi Jadran”, „ara”, „Čeluga Montenegro”, „Evropa” Čeluga i „Korni”. Pekara „Baba Guidita” koja se nalazi u Kotoru kažnjena je sa 500 eura zbog usluživanja hrane sa organoleptičkim promjenama.

Inspektori su u pogonu za proizvodnju hljeba i kolača „Tajna” u Herceg Novom privremeno zabranili promet hrane koja nije bila deklarisana u skladu sa važećim propisima, zbog čega im je izrečena i novčana kazna od 200 eura.

Zbog rada bez rješenja Ministarstva zdravlja pekarama „Tajna” u Igalu i „Stari grad” iz Herceg Novog izrečene su kazne od 500 eura, a pekarama „Lider” i „Barbić”, koje se nala-ze u Tivtu, iapisana je kazna u ovom iznosu zbog otpočinjanja obavljanja djelatnosti prije dobijanja rješenja nadležnog organa. Pekara „Vigani” u Ulcinju kažnjena je sa 1.000 eura zbog neposjedovanja rješenja od Ministarstva zdravlja, dok je objektu koji se nalazi u vlasništvu Kasoli Smaila u ovom gradu zabranjena djelatnost jer nije posjedovao ovaj dokument.

Sa po 500 eura kažnjeni su i doo „Žitozrn”, „Albina” i „Met Montenegro” iz Tivta jer nijesu primjenjivali procedure koja se zaniva na HACCP prinicipima. Buregdžinica „Centar” iz Tivta kažnjena je sa 300 eura zbog puštanja u promet nebezbjednog proizvoda. Zbog puštanja u promet nebezbjedne hrane sa 500 eura kažnjen je objekat za proizvodnju neciva, hljeba i kolača „Vanile Coco” iz Igala.

Pekare „Riječki mlin” i „Montenegro” u Budvi kažnjene su sa no 200 eura jer je namirnicama istekao rok. Zbog toga je kažnjena i pekara „Montenego” u Veljim vinogradima, „Dan i noć” u Budvi i „Oreh” takođe u ovom gradu, te objekat „Trendino” u Podgorici.

Zbog neispravnih briseva kažnjeni su objekti „Montenegro”, „Gutaj” Bar, „Tara” Bar i „Tina” Bar. Pekara „Tajna” u Igalu je kažnjena i zbog neispravnih uzoraka hrane, a takav je slučaj i sa objektima „Zelenika”, „Savina”, „Meljine”. Inspektori su neispravne brisevi izuzeli i iz pekare „Montenegro” u Baru, „Daki” i „Stanka” u Sutomoru, „Iso kompani” i „Pavle” u Baru. Sa po 500 eura zbog neispravnih briseva kažnjena je i pekara „Montenegro”, koja se nalazi u Makedonskom naselju, „Evropa” u Baru, te dva objekta „Dan i noć“” u Ulcinju i „Lushaj kompani” takođe u ovom gradu. Neispravni uzorci hrane nađeni su u pekarama „7+7 daus”, „Saranda” u Ulcinju. Pekara „Anđela” iz Danilovgrada kažnjena je sa 500 eura zbog puštanja u promet nebezbjednog proizvoda.

Zbog neispravne hrane kompanija doo „Adrijatik Jadran” iz Ulcinja kažnjena je sa 500 eura, koliko su kažnjeni i pekara „Mogren” u Budvi, „Mogren 2” na Jazu i „Panino” u Veljim vinogradima, „Radović”u Budvi.

Zbog nemanja obavještenja o proizvodima pekara „Besi” u Ulcinju kažnjena je sa 300 eura, dok je sa 200 eura kažnjena pekara „Sicilija” u Podgorici zbog nedeklarisanog proizvoda. Zbog toga su kažnjene i pekare „Pelivan” u Ulcinju, „Riječki mlin”, „Montenegro”, Dan i noć”, „Budva”, svi iz Budve.

Inspektori su izrekli značajan broj kazni za više objekata na Primorju, ali u odgovorima dostavljenim Danu nije precizirano po kojim osnovama.

Kako je saopšteno iz Uprave za inspekcijske poslove, veći proizvođači pekarskih proizvoda koji se pridržavaju standarda su Inpek Podgorica, Uniprom Nikšić i Žitoprodukt Pljevlja.

Izvor: Dan; foto: banjalukalive.com

Portal Analitika