Društvo

MARKOVIĆ: Probaciona pravila SE još čekaju na punu primjenu

Probaciona pravila Savjeta Evrope, kojima se kazna zatvora za određena krivična djela mijenja radom u zajednici, još čekaju na punu primjenu u pravosudnom sistemu Crne Gore. Pravni ekspert u Institutu za pravne studije Milorad Marković za Pobjedu kaže da u Crnoj Gori još nije zaživio ni institut „procjene rizika“, koji se odnosi na individualizaciju kazni.
MARKOVIĆ: Probaciona pravila SE još čekaju na punu primjenu
Kristina Ćetković
Kristina ĆetkovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Probacijski poslovi obuhvataju sve faze krivičnog postupka – prije, za vrijeme i nakon odsluženja kazne zatvora, kao i sankcije i mjere u zajednici. Cilj probacije je humanizacija izvršavanja krivično-pravnih sankcija, bolja socijalna integracija prestupnika nakon odslužene kazne, smanjenje rizika da počinitelj ponovi krivično djelo, ali i doprinos sigurnosti zajednice. U probacione mjere, koje nazivamo alternativnim sankcijama, spadaju, između ostalih, kućni pritvor, rad u javnom interesu, uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, ali i zabrana komunikacije sa određenim osobama. Ove sankcije koštaju manje državu od zatvorskih kazni.

Marković objašnjava da su pravila probacije propisana dokumentima Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope. To su tzv. Taokijska i Probaciona pravila SE.

„Kako je sistem alternativnih krivičnih sankcija u začetku u Crnoj Gori, možemo govoriti o pionirskim koracima u procesu njihovog uspostavljanja, ali i uvođenja novih instituta koji će doprinijeti individualizaciji i humanizaciji krivično-pravnog sistema. U tom smislu i navedena pravila Savjeta Evrope čekaju na punu primjenu u crnogorskom pravosudnom sistemu“, objasnio je on.

Marković je dodao da u krivično-pravnom sistemu Crne Gore nije uspostavljen ni insitut „procjene rizika“. Ovaj institut odnosi se na procjenu kapaciteta za primjenu individualnih potreba okrivljenog i osuđenog kao instrumenta za usmjeravanje krivičnog postupka i individualizacije kazni.

Izvor: Pobjeda; foto: prcentar.me

Portal Analitika