Finansije

Milošević: Crna Gora neće osjetiti nove mjere ECB

Najnovijim mjerama Evropska centralna banka želi da podstakne oporavak posrnulih ekonomija eurozone, izjavio je viceguverner za kontrolu banaka Velibor Milošević. Evropska centralna banka je u četvrtak odlučila da u platni sistem eurozone ubaci 1.140 milijardi eura, odnosno po 60 milijardi mjesečno, zaključno sa septembrom naredne godine, otkupljujući državni i privatni dug.
Milošević: Crna Gora neće osjetiti nove mjere ECB
Portal AnalitikaIzvor

- Otkupom državnih hartija od vrijednosti podstaviće se agregatna tražnja preko tri ka­nala. Prvi kanal predstavlja javnu potrošnju jer su sredstva usmjerena na otkup državnih hartija od vrijednosti. Drugi kanal predstavlja podsticanje agregatne tražnje (izvoz), jer će pomenute mjere vjerovatno dovesti do slabljenja kursa eura i time poboljšanja ekster­ne konkurentnosti. I treći ka­nal predstavlja podsticanje domaće tražnje preko oživlja­vanja kreditne aktivnosti, jer će pomenute mjere dovesti do pada kamatnih stopa - rekao je Milošević Pobjedi. On je istakao da to nijesu mje­re koje su usmjerene ka finansijskoj stabilnosti, već ka po­kretanju ekonomskog rasta. Naravno u mjeri u kojoj se ostvari pokretanje rasta, ove mjere će indirektno doprinije­ti finansijskoj stabilnosti, preko poboljšanja finansijskog položaja privrede i građana. Na pitanje da li se Centralna banka Crne Gore može pri­družiti ovim mjerama sa svo­jim paketima, Milošević je kazao da takve mjere može kreirati samo centralna banka koja ima emisionu funkciju i „jaku valutu".

- Osnov mjera je „ubrizgava­nje" (emitovanje) svakog mjeseca određene količine novca kroz otkup državnih hartija od vrijednosti. Eurizovane eko­nomije, poput Crne Gore, kao i zemlje koje nemaju sopstvenu jaku valutu ne mogu primijeniti ovakve mjere - objasnio je Milošević.

Guverner ECB Mario Dragi je predstavljajući paket ovih mje­ra naveo da su u nekim zemlja­ma neophodne strukturne brze i korjenite reforme, prevashodno tržišta rada i poslovnog am­bijenta kako bi program uspio. Milošević ističe da strukturne reforme tržišta rada i dalje una­pređenje poslovnog ambijenta treba da predstavljaju okosnicu daljih reformskih mjera Crne Gore. O potrebi reformi u ovim oblastima, istakao je, detaljno smo obavijestili Vladu Crne Gore, kroz preporuke za vođenje ekonomske politike u 2015. godini.

On je naglasio da je tekuća ekonomska kriza pokazala da ozbiljni rizik po monetarnu uniju predstavlja odsustvo fi­skalne unije ili bar visokog stepena fiskalne koordinacije. - Stoga je jasno da u ovom pravcu trebaju ići buduće re­forme fiskalne politike u EU U tom kontekstu su i reforme u okviru ,,six pack" (paket šest mjera) i two pack (paket dvije mjere). Cilj ovih mjera je da omoguće izbjegavanje preko­mjernih deficita i njihovo po­stepeno smanjivanje. Dalje reforme bi se trebalo odnositi na veći stepen unificiranja fi­skalne politike eurozone - ka­zao je Milošević.

Viceguverner je negativno odgovorio na pitanje da li će najnovije mjere ECB uticati na smanjenje kursa švajcarskog franka i na taj način riješiti probleme gra­đana koji imaju hipotekarne kredite u toj valuti. - Ove mjere nijesu kreirane sa idejom da utiču na kre­tanje kursa eura i švajcar­skog franka - objasnio je Milošević

Portal Analitika