Abiznis

SEKULIĆ: Realne mogućnosti za ulazak četvrtog mobilnog operatera

Postoje realne mogućnosti da mobilne usluge na crnogorskom tržištu u ovoj godini počne da pruža četvrti operater, saopštio je izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost EKIP, Zoran Sekulić.
SEKULIĆ: Realne mogućnosti za ulazak četvrtog mobilnog operatera
Kristina Ćetković
Kristina ĆetkovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

"Novi operater mogao bi da pospješi investicije, konkurenciju i ponudi nove i već postojeće servise po još povoljnijim uslovima za krajnje korisnike", rekao je Sekulić u intervjuu agenciji Mina-business.

On je kazao da su kroz implementaciju zakonskog okvira i strategija stvoreni dobri uslovi za ulazak novih operatera na crnogorsko tržište elektronskih komunikacija.

"U registar operatora elektronskih komunikacija, koji vodi EKIP, upisano je 60 operatera. Kada je u pitanju ulazak novog operatera u segment mobilnih usluga, EKIP ima često iskazana interesovanja od kompanija koje razmatraju mogućnosti za ulazak na naše tržište. Preduslovi za takvo interesovanje i ulazak četvrtog operatera mobilnih usluga su takođe stvoreni", naveo je Sekulić.

Prema njegovim riječima, u prošloj godini intenzivirane su aktivnosti vezane za proces prelaska sa analogne na digitalnu zemljsku televiziju.

"Nakon završenog procesa digitalizacije, a usljed efikasnije upotrebe radio-frekvencijskog spektra od radio-difuznih emitera, doći će do oslobađanja značajnih frekvencijskih resursa, izvanrednih propagacionih karakteristika, koje će biti iskorišćene za implementaciju novih tehnologija za realizaciju mobilnih radio-komunikacionih sistema u opsegu 790-862 megaherca (MHz)", rekao je Sekulić.

Kako je Zakonom o digitalnoj radio-difuziji kao konačan datum za gašenje analognog i prelazak na digitalno emitovanje utvrđen 17. jun ove godine, EKIP će, kako je naveo Sekulić, shodno zakonskim nadležnostima, tokom ove godine pokrenuti i uspješno završiti proces dodjele radio-frekvencijskog spektra koji će postati slobodan u opsegu 800 MHz, kao i resursa koji su već slobodni u opsegu 2,6 GHz.

EKIP je, prema riječima Sekulića, stvorio regulatorne uslove za ulazak i komercijalni rad mobilnih virtuelnih mrežnih operatera.

"Shodno tim uslovima, Pronto-tel Company Budva je krajem prošle godine obavila doregistraciju kod EKIP-a u cilju sticanja statusa mobilnog virtuelnog operatera, a njihov početak komercijalnih aktivnosti očekujemo ove godine", saopštio je Sekulić.

Komentarišući cijene usluga koje operateri pružaju crnogorskim građanima, Sekulić je naveo da je EKIP u segmentu usluga fiksne mreže, nakon sprovedenih analiza tržišta, primijenio metodologiju odvojenog i troškovnog računovodstva i Crnogorskom Telekomu nametnuo obavezu sniženja cijena koje je stupilo na snagu 1. decembra prošle godine.

"Analizom trenda kretanja cijena OECD korpi usluga u mobilnoj telefoniji tokom prethodnog trogodišnjeg perioda može se zaključiti da je prisutno kontinuirano smanjenje nivoa cijena javno dostupnih telefonskih usluga koje nude operateri mobilnih mreža, naročito u slučaju takozvane prosječne korpe usluga srednjeg nivoa potrošnje, koja je sa 17 eura smanjena na 12,1 eura i u slučaju prosječne korpe usluga visokog nivoa potrošnje, koja je sa 31 eura smanjena na 22,73 eura", saopštio je Sekulić.

Prema analizama EKIP-a, kako je rekao, i međunarodnim izvještajima cijene elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori su uglavnom ispod ili na nivou prosjeka regiona i Evropske unije EU.

"To se ne odnosi i na cijene usluga rominga koje smatramo izuzetno visokim u odnosu na cijene tih usluga u EU. EKIP je zbog toga, u saradnji sa regulatornim agencijama regiona pokrenula proceduru koja će dovesti do sniženja cijena roming usluga u regionu. Krajnji cilj je da cijene usluga rominga u Crnoj Gori ne budu veće od cijena tih usluga u EU", rekao je Sekulić.

Predstavnici nadležnih ministarstava Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH) i Makedonije potpisali su krajem septembra u Budvi Sporazum o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama.

Nadležna ministarstva zemalja potpisnica sporazuma saglasila su se da cijene usluga rominga snize do nivoa cijena koje važe u EU, kao i da nadležna ministarstva u roku od 30 dana od dana potpisivanja Sporazuma pokrenu procedure dopune zakona o elektronskim komunikacijama zemalja potpisnica, kako bi se cijene roming usluga u zemljama potpisnicama regulisale na recipročnoj osnovi.

U skladu sa tom odredbom EKIP je Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije dostavio predlog izmjena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama.

"Sada se očekuje da Ministarstvo pokrene proceduru za izmjenu zakona, kako bi se EKIP-u omogućilo da operaterima naloži primjenu nižih cijena usluga rominga”, objasnio je Sekulić.

On je kazao da su se na sastanku održanom u Beogradu 10. decembra prošle godine, zemlje potpisnice izjasnile za fazno snižavanje cijena roming usluga u tri koraka.

EKIP je predlagao da se cijene rominga odmah snize na nivo koji trenutno važi u EU.

“Cijene rominga će se smanjiti u tri koraka i to tako da će prvo sniženje cijena početi da se primjenjuje 30. juna ove godine, drugo 30. juna naredne, a treće 30. juna 2017. godine kada bi se postigla sadašnja cijena roming usluga u EU”, rekao je Sekulić.

EKIP očekuje da Skupština u prvom kvartalu ove godine usvoji izmjene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama, kako bi regulator mogao operatorima mobilnih usluga da naloži primjenu nižih cijena usluga rominga.

Izvor: MINA 

Portal Analitika