Abiznis

USSCG: Omogućiti slobodne dane i tokom državnih praznika

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) tražila je od Međunarodne organizacije rada (MOR) da se, u skladu sa kompetencijama, založi kod nadležnih kako bi se zaposlenima omogućilo korišćenje slobodnih dana u vrijeme državnih i drugih praznika. Generalni sekretar USSCG Srđa Keković kazao je da je ta sindikalna asocijacija tražila i od Inspekcije rada da u toku predstojećih praznika spriječi prisilan rad na koji poslodavci primoravaju zaposlene i kazni one koji ne poštuju zakon propisanim novčanim kaznama od 1.000 do 20.000 eura, prenosi Mina biznis.
USSCG: Omogućiti slobodne dane i tokom državnih praznika
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

„Pravo zaposlenih na slobodan ili neradni dan u vrijeme državnih i drugih praznika je jedno od osnovnih prava radnika i važno nam je da se radnicima u Crnoj Gori konačno omogući dostojanstven rad kod poslodavaca“, rekao je Keković na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da USSCG od 2009. godine vodi kampanju o poštovanju radnog vremena od 40 sati tokom sedmice i prava na slobodan dan u vrijeme praznika i za vikend, u okviru koje su se njeni aktivisti obraćali Inspekciji rada i tražili sankcionisanje poslodavca koji krše Zakon, prenosi Mina biznis.

Keković je atkođe naveo da se Inspekcija rada nakon tri godine proglasila nenadležnom, tvrdeći da u Zakonu o državnim i drugim praznicima nigdje nije navedeno da su je nadležna da nadgleda primjenu tog zakonskog akta. USSCG je, nakon toga, inicirala izmjene i dopune Zakona, čijim je usvajanjem u avgustu prošle godine definisana nadležnost Inspekcije rada za poštovanje i praćenje Zakona.

Dopunama Zakona definisana je i obaveza Ministarstva ekonomije u roku od 60 dana donese propis kojim će biti utvrđeni kriterijumi i pravila za izdavanje dozvole onima koji mogu da rade u vrijeme praznika.

„Izuzetak od toga su državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća, odnosno svi koji obavljaju djelatnost od javnog interesa. Svi ostali ne mogu da rade na dane praznika, jer Ministarstvo nije u roku donijelo propis kojim utvrđuje kriterijume, tako da ne može da izda dozvolu za rad“, objasnio je Keković.

Prema riječima koordinatora regionalnih povjereništava pri USSCG Alekse Marojevića, Ministarstvo je tek nakon tri mjeseca formiralo radnu grupu za utvrđivanje kriterijuma, koja se sastala samo jednom.

„Na tom sastanku nije bilo približnih stavova socijalnih partnera, koji čine radnu grupu, o ključnim pitanjima. Dogovoreno je da socijalni partneri u pisanoj formi dostave svoje stavove u vezi sa kriterijumima i uslovima ostvarivanja prava na rad u vrijeme praznika, što je USSCG učinila“, istakao je on.

On je dodao da za USSCG nije sporno da u vrijeme praznika rade svi oni koji prirodom posla moraju raditi, preduzeća čija tehnologija procesa rada zahtijeva neprekidni rad, trgovinski objekti registrovani kao dragstori i ugostiteljski i turistički objekti.

„Tražili smo da za sve druge Ministarstvo ekonomije izda odobrenje, koje će biti oročeno na pet godina, kao i da na sajtu tog Vladinog resora bude objavljen spisak onih kojima su izdate dozvole za rad“, saopštio je Marojević.

Prema njegovim tvrdnjama, USSCG je u međuvremenu obaviještena da je pet poslanika u parlamentu iniciralo izmjene Zakona, kako bi se situacija vratila na prethodno stanje.

„Vlada neće da stavi u funkciju cijeli Zakon, čime se krši Ustav, evropska praksa i norme i poručuje da izvršna vlast uglavniom gleda interes kapitala, a da je vrlo malo interesuju radnici i građani Crne Gore“, kazao je Marojević.

USSCG je, prema njegovim riječima, tražila od Ministrastva ekonomije da se obezbijedi nastavak rada radne grupe kako bi se uradio podzakonski akt, a od predsjednika parlamenta, Ranka Krivokapića, sastanak na kojem bi bilo riječi o tome kako izvršna vlast nije stavila u funkciju zakon koji je Skupština usvojila. Međutim, povratne informacije nije vilo, kao ni reakcije.

Mina biznis 

Portal Analitika