Abiznis

BOŠKOVIĆ: Na crno radi 14 odsto zaposlenih

Redovnost isplate penzija, puna implementacija socijalnog kartona i borba protiv negativnih elemenata na tržištu rada, neke su od aktivnosti koje će biti u fokusu u narednoj godini, najavio je ministar rada i socijalnog staranja, Predrag Bošković.
BOŠKOVIĆ: Na crno radi 14 odsto zaposlenih
Balša Knežević
Balša KneževićAutor
Portal AnalitikaIzvor

Bošković je, kako prenosi Mina business, kazao da su isplate penzija u ovoj godini bile redovne.

„Budžet Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) bio je oko 404 miliona eura. Očekujemo da penzije i u narednoj godini budu redovne“, rekao je Bošković na godišnjoj konferenciji za novinare.

On je kazao da je Vlada predložila zakon, koji će uskoro razmatrati parlament, da se penzije naredne godine ne usklađuju, s obzirom na to da postoji negativan trend, odnosno deflacija i pad zarada.

„I penzije je trebalo nekih 0,6 procenata da se smanje za narednu godinu, ali to ćemo ovim izmjenama zakona riješiti“, naveo je Bošković.

Prema njegovim riječima, kada su u pitanju penzioneri, naredne godine planirani su počeci izgradnje domova za stare.

Fokus u narednoj godini, kako je rekao Bošković, biće i borba sa svim negativnim elementima na tržištu rada.

„Što se tiče naredne gopdine početak velikih infrastrukturtrnih projekata će dovesti do toga da će potreba za radnom snagom prevazilaziti mgućnosti Crne Gore“, dodao je Bošković.

Ministarstvo je, kako je rekao, ove godine uradlo analizu tržišta rada koja je pokazala da čak 14 odsto zaposlenih u Crnoj Gori radi potpuno na crno, a da 16 odsto prima jedan dio zarade preko računa na koji se plaćaju porezi i doprinosi, a ostatak na ruke.

„Država bi trebalo da povede jedan veliki dio tereta u tom domenu, prije svega da zajedno sa Ministarvom finansija i sa privrednicima vidimo koja su to poreska opterećenja koja su dobra da bi mogli ovaj sistem da stavimo na zdrave osnove“, saopštio je Bošković.

On smatra da bi Uprava za inspekcijske poslove trebalo da odradi kompletnu kontrolu prije svega tržišta rada i da se u tom trouglu zajednički napravi akcija koja bi omogućila da se s jedne strane ne oštete poslodavci, a s druge strane da se radnici zaštite na najbolji mogući način, odnosno da im se isplaćuje plata u punom iznosu i na tu platu porezi i doprinosi.

„Tokom naredne godine vidjećemo koje su slabosti na tržištu rada i u privrednoj sferi, kako bi mogli da napravimo najbolje uslove za ekonomski ambijent kada je u pitanju radni odnos i tržište rada“, naveo je Bošković.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo se u ovoj godini trudilo da sistem socijalne i dječije zaštite dovede na nivo najrazvijenijih zemalja Evropske unije (EU).

Od 1. januara naredne godine socijalni karton će biti u punoj funkciji u svim opštinama Od 1. januara naredne godine socijalni karton će biti u punoj funkciji u svim opštinama

Bošković je kazao da je novi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti dao osnova da se do kraja sprovedu planirane aktivnosti.

Tu se prije svega misli na projekat uvođenje informacionog sistema socijalnog staranja, takozvani socijalni karton.

„Rekli da ćemo do kraja ove godine imati implementiran socijalni karton u Crnoj Gori i to smo i ispunili, odnosno već od 1. januara naredne godine on će biti u punoj funkciji u svim opštinama u Crnoj Gori“, precizirao je Bošković.

Na bazi njega će se, kako je objasnio, obavljati obračun isplata i kompletno rukovođenje sistemom socijalne i dječije zaštite.

Ministarstvo je, kako je podsjetio, u pripremi samog socijalnog kartona napravilo reviziju svih 35 hiljada predmeta u Crnoj Gori. Nakon toga su donijeta nova rješenja za 32,4 hiljada predmeta, a 3,19 hiljada je ukinuto.

„Jedna značajan dio tih rješenja je ukinut zbog nedostatka neke od dokumentacije, što ne znači da je bilo određenih zloupotreba u svih 3,19 hiljada predmeta. Najviše rješenja je ukinuto u Rožajama 1,06 hiljada, u Podgorici 594, Bijelom Polju 274“, saopštio je Bošković.

Kada je u pitanju materijalno obezbjeđenje porodice tu je takođe najviše ukinuto u Rožajama 730 rješenja, Podgorici 268, Bijelom Polju 200.

U Podgorici je ukinuto najviše dječijih dodataka 454, Rožajama 362, Nikšiću 164.

„Razlozi za ukidanje su višestruki, kao što je radna sposobnost staratelja i punoljetstvo člana koje je primalo dječiji dodatak“, rekao je Bošković.

On je naveo da svako ko smatra da mu je pravo nepravedno ukinuto ima pravo da izjavi žalbu prvostepenom ili drugostepenom organu.

„Do sada smo dobili 82 žalbe. Od toga su po 44 žalbe donijeta rješenja, od čega su 42 žalbe odbijene, a dvije prihvaćene“, kazao je Bošković.

On je dodao da je bilo nevjerovatnih primjera da na primjer jedan bivši sudija u penziji sa penzijom od 450 eura prima materijalno obezbjeđenje porodice na osnovu svakog člana svoje porodice.

„Bilo je i primjera da su motorna vozila registrovana na članove familije mlađe od tri godine, kako bi se izbjegle zakonske prepreke za ostvarivanje prava na socijalnu i dječiju zaštitu“, kazao je Bošković.

Ta rješenja su, kako je rekao, ukinuta i protiv socijalnih radnika koji su zloupotrijebili poziciju u institucijama države su podnešene disciplinske prijave.

On je rekao da su kroz analizu svih rješenja evidentirane neke manjkavosti samog sistema socijalne i dječije zaštite u spriječavanju novih vidova zloupotreba.

„Tako imamo ljude koji su na radu u inostranstvu po više mjeseci ili godina, a na Birou za zapošljavanje su u Crnoj Gori i imaju socijalne nadoknade od države Crne Gore“, saopštio je Bošković.

On je rekao da je Ministarstvo smanjilo zloupotrebe u sistemu porodiljskih odsustava.

„Iako imamo velike pritiske sa svih strana da ne dovedemo do kraja reforme u sistemu socijalne i dječije zaštite, ponavljamo da ovo što radimo nije usmjereno protiv ljudi koji su u stanju socijalne potrebe, već protiv svih onih koji su zloupotrebljavali taj sistem na najprizemniji mogući način“, poručio je Bošković.

Ove godine je, kako je podsjetio, formiran Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu, koji je počeo da radi.

„Očekujemo da u narednoj godini bude u punom kapacitetu. To je jedna potpuno nova institucija koja će se sa stručnog aspekta baviti svim pitanjima iz socijalne i dječije zaštite“, zaključio je Bošković.

 

Mina business, foto: RTCG

Portal Analitika