Abiznis

Otvorena ponuda za prodaju akcijskog kapitala Poliex - Berane

Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju danas je otvorena ponuda, u prisustvu predstavnika ponuđača, na javnom tenderu za prodaju 50,7532 odsto akcijskog kapitala Hemijske industrije "Poliex" - Berane.
Otvorena ponuda za prodaju akcijskog kapitala Poliex - Berane
Portal AnalitikaIzvor

Ponuda koju je dostavio konzorcijum "Prva Iskra-Namenska” iz Srbije i Slavko Vujisić iz Podgorice, podrazumijeva obavezujuću cijenu od 138.500 eura za 197.811 akcija Društva, odnosno 70,02 euro centa po akciji. 

Konzorcijum je ponudio i realizaciju investicionog  plana, koji uključuje ulaganje u adaptaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i infrastrukture i proizvodni proces u AD Poliex  u  iznosu od 500.000 eura, kao i nenovčana ulaganja od 700.000 eura za  prenošenje know – how za proizvodnju više proizvoda.

Ponuđač je preuzeo i obavezu da u naredne 3 godine zadrži 42 zaposlena radnika koji se nalaze u stalnom radnom odnosu u AD Poliex i da u 2015. godini primi novih 10 radnika u stalni radni odnos.

Takođe, Konzorcijum je izrazio namjeru da nastavi sa angažovanjem radnika na određeno vrijeme, shodno potrebama kompanije, i da uspostavi praksu isplate bonusa zaposlenima za ostvarene rezultate iznad planiranih. Konzorcijum se takođe obavezao da će poštovati postojeći kolektivni ugovor i neće tražiti njegovu izmjenu u periodu od tri godine. 

Komisija će u skladu sa definisanom procedurom, u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanosti ponuđača i ispunjenosti zahtijevanih uslova, utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim pravilima.

 

Portal Analitika