Abiznis

PEJOVIĆ: Uniprom uplatio četiri miliona i obezbjedio garancije za preostali dio

1009Pejovicok
U
saznanju sam da se sa iznosom od četiri miliona eura može isplatiti prvi isplatni red tj.potraživanja radnika i zato sam toliko uplatio.  Vodimo razgovore da, obzirom na nove okolnosti koje su nastale nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, redefinišemo način i rokove u skladu sa tim, u odnosu na preostali dio kupoprodajne cijene, izjavio je Portalu Analitika vlasnik nikšićke kompanije Uniprom Veselin Pejović.

PEJOVIĆ: Uniprom uplatio četiri miliona i obezbjedio garancije za preostali dio
Portal AnalitikaIzvor

“ Obezbijeđena su sredstva i za preostali dio, ali je potrebno  da se ispune uslovi iz kupoprodajnog ugovora od strane prodavca. To znači da mi se preda imovina bez tereta i sudskih sporova. Upravo iz tog razloga sam i predložio, kao što vidite iz podneska koji sam pismenim putem uputio stečajnom upravnika sledeća tri prijedloga- da uplatim dio dogovorene cijene od četiri miliona odmah nakon dobijanja instrukcija od prodavca, koji će odmah preduzeti radnje kako bi mogao ispuniti ugovorne obaveze, te da će pripremiti KAP za predaju u posjed Uniproma sa punim obimom stvarnih prava”, rekao je Pejović.

On je pojasnio da to znači da KAP treba da bude predate Unipromu bez tereta i sa pojedinačnim izjašnjenjem da je okončan i na koji način svaki od arbitražnih I sudskih sporova pokrenutih u Crnoj Gori i inostranstvu, posebno pred Okružnim sudom u Nikoziji. Od stečajne uprave se traži da saopšti kad će to ispuniti, kako bi Uniprom odmah nakon toga uplatio preostalih 24 miliona eura, ili položio neopozivu i na prvi poziv naplativu bančinu garanciju. Ugovoreno je da KAP-om za to vrijeme upravlja Uniprom.

Portal Analitika