Društvo

ARHEROLOŠKA ISTRAŽIVANJA: Kakve tajne kriju pećine u Drušićima i Bioču

3008pecinaPOC
A
rheolozi će za koji dan početi istraživanja u Seockoj pećini u selu Prevlaka u MZ Drušići i u Vrućoj pećini u selu Bioče kod Podgorice. Istraživanjima se nastavlja međunarodni projekat EUROFARM u koji su uključeni Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Univerzitetski koledž iz Londona (UCL)  i Filofofski fakultet u Beogradu. Projekat EUROFARM je baziran na ispitivanju početka i razvoja poljoprivrede na zapadnom Balkanu u periodu VI i V milenijuma prije nove ere.

ARHEROLOŠKA ISTRAŽIVANJA: Kakve tajne kriju pećine u Drušićima i Bioču
Portal AnalitikaIzvor


Istraživanje Vruće pećine prvi put je vršeno 1988. godine i tom prilikom je sakupljena velika količina materijala koji indicira da je u pitanju višeslojno nalazište. Istraživanje je nastavljeno 1989.god, zatim 1996. te 1997. nakon čega pećina nije istraživana. Arheolozi su sakupili veoma bogat materijal koji čine koštani harpuni, kremene alatke, fragmenti

cardium impresso

keramike, mnoštvo životinjskih kostiju i puževa. Obradom materijala utvrđeno je da su žitelji Vruće pećine pripadali kulturama bronzanog doba, ranog neollita, mezolita i paleolita. Planirano je da istraživanje ove godine usmjerimo ka proširenju postojeće sond,e čime ćemo imati bolji uvid u stratigrafkse odnose kulturnih slojeva i tako uskladiti naša istraživanja sa ranijim, kazao je za

Portal Analitika

arheolog

Nikola Borovinić

, rukovodilac istraživanja u Vrućoj pećini iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.3008pecina2

Prerma njegovim riječima istraživanja u Seockoj pećini u Drušićima započeta su prošle godine i već od same površine tla arheolozi su naišli na materijalne ostatke stanovnika ovog prirodnog staništa.3009pecina3

"Kremeni artefakti, fragmenti keramičkih posuda i životinjske kosti otkriveni tokom istraživanja ukazuju da je pećina korišćena tokom dužeg vremenskog perioda, te da su žitelji pripadali različitim kulturama. Materijalni ostaci pripadaju kulturama iz perioda bronzanog doba, neolita i mezolita. Ovogodišnja istraživanja imaju za cilj proširenje do sada iskopane površine čime ćemo dobiti više podata o naseljavanju i ekonomiji stanovnika, kao i provjeru da li postoje stariji kulturni slojevi  u pećini", objašnjava Borovinić.

Istraživački tim u okviru projekta EUROFARM, koji će istraživanja pećina početi 6. septembra, čine mr Dejan Gazivoda, rukovodilac istraživanja u Seockoj pećini i Nikola Borovinić, rukovodilac istraživanja u Vrućoj pećini iz Centra za konzervaciju i arheologiju, Tu su i Marc Vander Linden, rukovodilac projekta EUROFARM, Gary Marriner i David Orton sa UCL-a, kao prof. dr Dušan Mihailović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.

S.K.

30pecina4

Portal Analitika