Društvo

Danas Međunarodni dan nestalih

nestali
M
eđunarodni dan nestalih ovilježava se danas a, prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, od početka sukoba na području bivše Jugoslavije, prijavljeno je blizu 35 hiljada nestalih, dok danas taj broj iznosi 11.175.

Danas Međunarodni dan nestalih
Portal AnalitikaIzvor

Međunarodni dan nestalih ustanovljen je 1981. godine na Kosta Riki, sa ciljem da se privuče pažnja na sudbinu mnogih nestalih i patnju njihovih porodica.

Crveni krst Crne Gore, kako su saopštili, obilježava Međunarodni dan nestalih, i podsjeća na pravo porodica da saznaju sudbinu svojih najbližih koji se vode kao nestali.

Crveni krst Crne Gore, kroz svoju Službu traženja, zadužen je za informisanje i podršku porodicama nestalih, kao i proces traženja kroz saradnju sa mrežom društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta i Centralnom agencijom za traženje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

“Služba traženja Crvenog krsta Crne Gore pruža pomoć pri uspostavljanju porodičnih veza članovima porodica koji su razdvojeni usljed oružanog sukoba, prirodnih katastrofa ili migracija stanovništva i u drugim situacijama neželjenog gubitka kontakta koji zahtijeva humanitarno angažovanje”, kaže se u saopštenju.

Nakon povlačenja Međunarodnog komiteta iz Crne Gore, 2008. godine, Crveni krst Crne Gore je preuzeo dosijee slučajeva nestalih u konfliktima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, čije porodice žive ili su pokrenule procedure traženja u Crnoj Gori.

Kako se dodaje, trenutno, Crveni krst Crne Gore raspolaže sa 61 takvim slučajem i, zajedno sa Komisijom za nestala lica Crne Gore i Udruženjem porodica nestalih, održava stalni kontakt sa porodicama i radi na rješavanju pomenutih slučajeva.

“Međunarodnom komitetu Crvenog krsta je od početka sukoba na području bivše Jugoslavije prijavljeno blizu 35 hiljade nestalih lica. Danas, taj broj je 11.175”, kaže se u saopštenju.

Portal Analitika