Društvo

Porezi u Baru: Provjera, hipoteka, plijenidba

2608bar
P
razna kasa Opštine Bar, koja je ugrozila normalno funkcionisanje lokalne uprave i javnih preduzeća, podstakla je barski Sekretarijat za ekonomiju i finansije na rigoroznije mjere protiv dužnika.

Porezi u Baru: Provjera, hipoteka, plijenidba
Portal AnalitikaIzvor

U skladu sa članom 63 Zakona o poreskoj administraciji pokrenut je postupak prinudne naplate, pljenidbom i prodajom pokretne i nepokretne imovine fizičkih i pravnih lica, koja svoje poreske obaveze nijesu izmirili do 15. avgusta. Neurednim platišama svakodnevno se vrši upis hipoteka na imovinu, a za pravna lica se koristi i mehanizam blokade računa radi naplate dospjelih obaveza.

Na sajtu opštine Bar prezentirane su sve upisane hipoteke, a sekretar Sekretarijata za ekonomiju i finansije Dejan Klikovac najavio je da će uskoro javnosti biti dostupna imena svih poreskih dužnika.

- Prinuđeni smo na ovakve mjere, jer svi kao građani moramo biti svjesni svojih zakonskih obaveza prema državi, čijim ispunjavanjem stvaramo uslove za njeno bolje funkcionisanje -  ističe Klikovac, koji je kazao da je počela i neselektivna provjera da li zaposleni u opštini Bar i javnim preduzećima redovno izmiruju poreske obaveze.

- Time želimo da apostrofiramo da niko neće biti povlašćen i da prvenstveno opštinski službenici moraju ispuniti svoje obaveze, kako ne bi došli u situaciju da prinudnu naplatu poreza obavlja ovlašćeno lice, koje i samo nije platilo porez - kaže Klikovac.

Ostvarenje operativnog budžeta opštine Bar do sada je na zadovoljavajućem nivou i u ovom trenutku ostvareno je preko 60 posto planiranih prihoda za 2014. Odjeljenje za lokalne prihode resornog Sekretarijata intenzivno radi čitavo ljeto.Poreska inspekcija na terenu distribuira poreska rješenja i turističke takse za nerezidente i kontroliše veličinu objekata, a Pošta Crne Gore vrši dostavu poreskih rješenja za rezidente.

Portal Analitika