Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • VN: Tužilaštvo sprema novog zaštićenog svjedoka u sklopu nove istrage povodom ubistva Duška Jovanovića

VN: Tužilaštvo sprema novog zaštićenog svjedoka u sklopu nove istrage povodom ubistva Duška Jovanovića

vdt
C
rnogorsko tužilaštvo, prema pouzdanim saznanjima Vikend novina, uskoro bi u sklopu nove istrage pokre­nute povodom ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, moglo izdati naredbe za nova hapšenja.

VN: Tužilaštvo sprema novog zaštićenog svjedoka u sklopu nove istrage povodom ubistva Duška Jovanovića
Portal AnalitikaIzvor

Tužilaštvo je tokom ovih mjeseci došlo do novog svjedo­ka koji je pristao da bude zašti­ćen u ovom postupku, saznaju Vikend novine. Sagovornik Vi­kend novina iz Tužilaštva isti­če da nije riječ o osobi koja je davala izjave medijima, jer je on ocijenjen kao nepodoban svjedok.

"Riječ je o adutu koji Tuži­laštvo čuva u najvećoj tajno­sti", kratiko je kazao sago­vornik VN. Šta je tačno i koga pomenuo ovaj svjedok u Tuži­laštvu, nemoguće je saznati, ali ovaj izvor ističe da je go­tovo izvjesno da će upravo na osnovu njegovog svjedočenja biti stavljene lisice na ruke još nekima, a time će biti i stavljena tačka na ovaj postupak. Ni nezvanično nije moguće doku­čiti da li je taj svjedok istraži­teljima pominjao kao učesni­ka u zločinu Damira Mandića, kojem je nedavno Ustavni sud ukinuo osuđujuću presu­du od 18 godina robije i odlu­čio da se predmet vrati Apelacionom sudu na novo suđe­nje. Razlog tome je što su sudije Ustavnog suda utvrdile da su mu tokom postupka povrijeđe­na osnovna ljudska prava i slo­bode. Iz Apelacionog suda VN sa­znaju da im predmet pro­tiv Mandića još nije stigao iz Ustavnog suda, pa samim tim ni novo suđenje nije zakazano. Podsjetimo, Tužilaštvo je ne­davno saslušalo i svjedoka, koji je svoj iskaz prije toga dao me­dijima tvrdeći da je vidio ko je u noći ubistva bio sa optuže­nim Mandićem.

Nakon saslušanja kod tuži­oca ovaj svjedok je tvrdio, opet medijima da je dobijao indirektne prijetnje.

"Prijete mi, ali me ne mogu uplašiti. Prijetili su mi indirektno prije dva dana", tvrdio je on, ističući da je tu­žilaštvu ispričao i ko mu je prijetio, imenom i prezimenom.

Iz Tužilaštva se nijesu oglašavali šta su uradili po ovom pita­nju niti da li podnije­li prijave protiv osoba, koje su prijetili čovjeku, koji se nu­dio da bude saradnik u predme­tu protiv Mandića. Jovanović je ubijen 27. maja 2004. a VDT je, u januaru 2013, gotovo deset godina kasnije, ponovo otvorilo izviđaj o okolnostima ubistva.

Portal Analitika