Abiznis

PRVI KVARTAL: Koliko su dužne crnogorske opštine?

opstine
U
kupni dugovi i neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju prvog kvartala ove godine, su iznosili 279,66 miliona eura, što znači da se opštine i dalje nalaze u teškoj finansijskoj situaciji. Najviše su dužne opštine Budva 101,7 miliona eura i Nikšić 31,55 eura, dok je najmanja zaduženja ima lokalna samouprava Andrijevice 100.000 eura.

PRVI KVARTAL: Koliko su dužne crnogorske opštine?
Portal AnalitikaIzvor

U odnosu na kraj 2013.godine, ukupni dug je smanjen za oko osam miliona eura.

kreditiokDug lokalne samouprave po kreditima na 31.03.2014. godine iznosio je 171,05 miliona eura ili 4,86 odsto procijenjenog BDP-a za 2014. godinu. Prema podacima koje su opštine dostavile Ministarstvu finansija ukupne neizmirene obaveze lokalne samouprave na 31.03.2014. godine iznosile su 108,61 miliona eura.

Od opština, u najtežoj situaciji se nalazi Budva čiji dugovi iznose 101,7 miliona eura (69,1 miliona eura krediti, 32,6 miliona eura obaveze). Međutim, posljednjih godina ova lokalna samouprava se ubrzano razdužuje. U nezavidnoj situaciji se nalazi i Nikšić sa ukupnim dugom 31,55 miliona eura, od čega su kreditne obaveze grada 16,21 miliona eura.

obavezeoknovoGlavni grad duguje po osnovu kredita 28,07 miliona eura i nema neizmirenih obaveza. Optina Berane, prema podacima za prvi kvartal dužna je ukupno 12,13 miliona eura od čega su kreditne obaveze 7,75 miliona eura. Prijestonica Cetinje je dužna 19,25 miliona eura od čega su neizmirene obaveze 13,01 miliona eura. Opština Pljevlja je dužna ukupno 13,28 miliona eura, a Bijelo Polje 18,22 miliona eura.

Od opština, osim Glavnog grada, neizmirene obaveze nema jedino Opština Andrijevica koja duguje svega 100.000 eura po osnovu kredita.

Godinama nazad opštine se zadužuju da bi finansirale skupe infrastrukturne projekte, a poznato je da imaju značajan višak radnika.

P.Z.

Portal Analitika