Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • ZA PRVIH ŠEST MJESECI: Rekordna štednja stanovništva u bankama, nastavak pada kreditne aktivnosti

ZA PRVIH ŠEST MJESECI: Rekordna štednja stanovništva u bankama, nastavak pada kreditne aktivnosti

eurook
G
rađani Crne Gore, polovinom ove godine, štedjeli su u bankama rekordnih 2,146 milijardi eura ili 3407 eura po glavi stanovnika, pokazuju zvanični podaci Centralne banke. Istovremeno, zabilježen je pad kreditne aktivnosti od 3,3 odsto na godišnjem nivou. Bankari pad kreditne aktivnosti, godinama nazad, objašnjavaju nedostatkom dobrih projekata ali i visokim učešćem loših kredita.

ZA PRVIH ŠEST MJESECI: Rekordna štednja stanovništva u bankama, nastavak pada kreditne aktivnosti
Portal AnalitikaIzvor

“Depoziti u bankama godine ktajem juna iznosili 2.146,4 miliona eura, i bilježe rast od 1,5 odstona mjesečnom nivou, dok u odnosu na jun 2013. godine bilježe rast od 6,8 procenta. U ročnoj strukturi ukupnih depozita na kraju juna dominantno učešće od 56,7 odsto imali su oročeni depoziti, dok su depoziti po viđenju činili 43,2 procenta ukupnih depozita. Preostalih 0,1 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu”, navode iz Centralne banke.

Ono što je i dalje problem što ljudi štede na veoma kratak rok, odnosno nema dugoročne štednje.

“U strukturi ukupnih oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (42,9 odsto) i depoziti ročnosti od jedne do tri godine (37,1 odsto)”, pokazuju podaci.

Bilansna suma banaka je na kraju juna 2014. godine iznosila  je tri milijarde eura miliona eura, što je za 0,9 odsto  više nego na kraju prethodnog mjeseca, odnosno za 3,1 odsto više nego u junu 2013. godine.

U strukturi aktive banaka, u junu 2014. godine dominantno učešće od 79,1 odsto ostvarili suukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 12,9 odsto, dok se 8 odsto odnosilo na preostale stavke aktive. U strukturi pasive, dominantno učešće od 71,4 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 14,2 odsto, pozajmice sa 10,1 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 4,3 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka je na kraju juna tekuće godine iznosio 428,1 milion eura, i bilježi rast od 0,2 odsto na mjesečnom nivou, odnosno rast od 5,5 odsto na godišnjem nivou.

Ukupno odobreni krediti banaka su na kraju juna tekuće godine iznosili 2.376,2 miliona eura, što predstavlja pad od 0,3 odsto na mjesečnom nivou, odnosno pad od 3,3 procenta na godišnjem nivou.

 

Portal Analitika