Abiznis

EPCG plaća 14,4 miliona eura zbog KAP-a

1308epcg
R
egulatorna agencija za energetiku (RAE) usvojila je odluku o odobravanju naknada i cijena koje plaćaju proizvođači električne energije priključeni na prenosni sistem Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, piše Dan.

EPCG plaća 14,4 miliona eura zbog KAP-a
Portal AnalitikaIzvor

Prema toj odluci, Elektroprivreda, jedini licencirani proizvođač električne energije u Crnoj Gori, platiće do kraja jula naredne godine 14,4 miliona eura CGES-u za korišćenje prenosnih kapaciteta.

RAE je odluku o naknadi i cijeni prenosnih sistema EPCG donijela krajem prošle godine, ali je odluka poništena presudom Upravnog suda iz jula ove godine jer, kako se navodi u obrazloženju, pravni osnov za donošenje sporne odluke nije mogao biti član 26a metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda. Zbog toga je odbor RAE, kojim predsjedava Branislav Prelević, izmijenio sporni član metodologije. Prema metodologiji, CGES regulatoru šalje zahtjev za naknadu korišćenja prenosnih sistema koju RAE utvrđuje i odobrava.

Prema odluci RAE, EPCG treba da plati za korišćenje prenosnog sistema od 1. januara do 31. jula ove godine 6,6 miliona eura, a od 1. avgusta ove do 31. jula naredne godine 7,8 miliona eura. Angažovanje prenosnog kapaciteta do kraja jula ove godine košta 2,1 euro po megavat-satu, dok je od avgusta do kraja jula naredne godine cijena 2,5 eura po megavat-satu.

RAE je odluku o odobravanju naknada i cijena za korišćenje prenosnih sistema donijela zbog manje proizvodnje u Kombinatu aluminijuma i Željezari. Zbog toga se tim preduzećima distribuira manje struje, a samim tim manje se koriste prenosni sistemi.

KAP je EPCG dosad koštao 45 miliona eura, koliko iznosi dug za struju aluminijumskog preduzeća. Vlada je dug probala da prebije rebalansom, ali taj plan nije uspio. Zbog toga je EPCG potraživanje od 45 miliona prijavila u stečajnu masu, ali će ga teško naplatiti jer će se imovina KAP-a prodati za 28 miliona.

Izvor: Dan

Portal Analitika