Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • NOVA INSTITUCIJA: Uskoro formiranje Uprave za bezbjednost hrane - ključne ustanove za poljoprivredu

NOVA INSTITUCIJA: Uskoro formiranje Uprave za bezbjednost hrane - ključne ustanove za poljoprivredu

hranasl
U
Crnoj Gori do kraja godine trebalo bi da bude formirana Uprava za bezbjednost hrane, ključna ustanova koja treba da se bavi pitanjima bezbjednosti hrane, saznaje Portal Analitika.

NOVA INSTITUCIJA: Uskoro formiranje Uprave za bezbjednost hrane - ključne ustanove za poljoprivredu
Portal AnalitikaIzvor

Tehnički gledano, Uprava za bezbjednost hrane nastaće objedinjavanjem Fitosanitarne uprave i Veterinarske uprave, i preuzeće, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, glavnu ulogu u pregovorima sa EU o ključnim i najtežim poglavljima o bezbjednosti hrane.

Da je riječ o najtežem poglavlju, svjedoči  podatak da je ukupan broj pravnih akata sa kojima treba usaglasiti nacionalno zakonodavstvo -4.827, što bi trebalo da bude sadržano u najmanje 600 nacionalnih tekstova. Ovo zahtijeva duboke i radikalne reforme pravnog okvira, kojim se uređuje bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna uprava, kao i unaprjeđenje postojećeg kontrolnog sistema.

Postojeći pravni okvir nije prihvatljiv za EU: Prema podacima iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Evropska komisija smatra da postojeći zakoni u Crnoj Gori ne čine prihvatljiv okvir za dalje trajno i potpuno prenošenje pravne tekovine EU kroz sekundarno zakonodavstvo.

Nadalje, Crna Gora treba da predstavi sveobuhvatnu nacionalnu strategiju, uključujući i akcioni plan, koji će poslužiti kao osnova za prenošenje i primjenu pravne tekovine EU za oblast bezbjednosti hrane, veterinu i fitosanitarnu politku, uključujući i planove za razvoj relevantnih administrativnih kapaciteta i procjenu potrebnih finansijskih sredstava. Posebnu pažnju treba posvetiti izradi detaljnog akcionog plana za kontrolu i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge za domaće i divlje svinje, jednom kada vakcinisanje bude ukinuto. Crna Gora treba da podnese Komisiji klasifikaciju svih objekata za hranu i objekata za rukovanje nusproizvodima životinjskog porijekla, na temelju pravne tekovine EU, koja će poslužiti kao temelj budućeg Nacionalnog programa za unapređenje objekata za hranu i nusproizvode životinjskog porijekla.

Svjetska banka je 2012. podržala je izradu ”Studije izvodljivosti za neškodljivo uklanjanje nus proizvoda životinjskog porijekla”. Studijom je predviđena izgradnja objekta za upravljanje ovim otpadom za šta je potrebno oko 11 miliona eura.

Trenutno je na snazi javna rasprava o Nacrtu zakona o bezbjednosti, koji treba da uredi ovo pitanje, a njegovo usvajanje se očekuje o kraja godine. Od ranije je poznato da će pregovori Crne Gore sa EU u vezi sa bezbjednošću hrane biti najteži i najkomplikovaniji, slično kao sa već otvorenim poglavljima 23 i 24 koja se tiču vladavine prava.

P.ZEČEVIĆ

Portal Analitika