Društvo

Povećati broj djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje

0208perks
U
NICEF i Ministarstvo prosvjete Crne Gore iskazali su spremnost da nastave sa posvećenim radom na povećanju obuhvata djece uzrasta od 3 do 6 godina ranim i predškolskim obrazovanjem, što je jedan od usvojenih zaključaka sa međunarodne konferencije „Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, bolja učenička postignuća i bolju budućnost“ koja je održana od 8 -10. jula u Podgorici.

Povećati broj djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje
Portal AnalitikaIzvor

“Globalni konsenzus je da se optimalan intelektualni razvoj djece može osigurati jedino ukoliko se sa obrazovanjem počne u ranoj dobi, kada je mozak najaktivniji. Čak i najzagriženiji zagovornici slobodnog tržišta sada priznaju da za dugoročnu konkurentnost ulaganje države u predškolsko obrazovanje donosi više nego bilo koja druga državna investicija,“ ističe Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu, pored povećanja broja djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje, posvetiti posebnu pažnju i na unapređenje sistema za obezbjeđenje kvaliteta obrazovanja, kao i na uvođenje inovativnih pristupa nastavi i učenju. U prilog tome je i činjenica da je Vlada Crne Gore obezbijedila 10.000.000 eura za gradnju 7 objekata javnih predškolskih ustanova u Podgorici, Pljevljima, Ulcinju i Baru.

0208stijepovic„Ono što smo ovih dana čuli i prepoznali je to da moramo uvesti inovativne metode u nastavi i učenju i to je nešto što nas mora dodatno obavezati da prenesemo nova znanja našim učenicima kako bi oni bili što pouzdaniji, efikasniji i sigurniji u sebe i u svoje znanje,“ kazao je ministar prosvjete Slavoljub Stijepović.

U okviru daljeg unapređenja reforme obrazovnog sistema u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvjete će uložiti dodatne napore na razvoju socijalnih, emotivnih i kognitivnih sposobnosti učenika, kako bi bili u mogućnosti da postignu bolje rezultate u školi i razviju svoj puni potencijal.

Portal Analitika