Abiznis

Postavljene informativne table na lokalitetu budućeg ski centra „Kolašin 1600“

tabla
N
a lokalitetu budućeg ski centra „Kolašin 1600“ danas su postavljene tri informativne table, koje označavaju lokaciju budućeg baznog naselja, kao i polaznu i izlaznu stanicu buduće ľičare K8/D6C. Navedeni lokalitet predviđen je za turističku valorizaciju, shodno Prostornom planu posebne namjene Bjelasica i Komovi (PPPN) i predstavljaće okosnicu razvoja turizma Sjevernog regiona Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja.

Postavljene informativne table na lokalitetu budućeg ski centra „Kolašin 1600“
Portal AnalitikaIzvor

Namjera Vlade Crne Gore je da, pored nabavke novog ąestosjeda K8/D6C i izgradnje ski staza, stvori kompletne infrastrukturne preduslove za uspjeąnu valorizaciju navedenog lokaliteta, kroz aktivnosti predviđene za tekuću i naredne godine.

Imajući u vidu potencijal regiona Bjelasice i Komova, te u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksom, kada je razvoj ski resorta u pitanju, Vlada Crne Gore ima namjeru da razvije skijaąko područje, koje bi bilo jedan od glavnih nosioca razvoja turističke privrede ovog lokaliteta, a koje je definisano prema relevantnim internacionalnim standardima planiranja. To podrazumijeva ozbiljan, profesionalan, pristup planiranju i izgradnji modernih skijaąkih centara sa svim pripadajućim sadrľajima turističke infrastrukture.

Tender za turističku valorizaciju lokaliteta Kolaąin 1600 je objavljen 17. maja i trajaće do 31. oktobra 2014. godine. Tenderom je predviđen dugoročan zakup zemljiąta u drľavnoj svojini, na kojem je planom predviđena izgradnja baznog naselja, koje obuhvata tri hotela, komercijalne i druge sadrľaje, a procijenjena vrijednost investicije je od 65 do 70 miliona eura. Početak rada ľičare očekuje se u zimskoj sezoni 2015 - 2016.

 

Portal Analitika