Društvo

Kojičić najavio oštriju primjenu kaznenih odredbi

0501kojicicolgbtok
C
rna Gora kontinuirano napreduje u realizaciji politika koje se tiču ljudskih prava marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa, a država će nastaviti sprovođenje politike zabrane diskriminacije na svim nivoima, uključujući i oštriju primjenu kaznenih odredbi, saopšteno je Mini iz Vlade.

Kojičić najavio oštriju primjenu kaznenih odredbi
Portal AnalitikaIzvor

17. maj obilježava se i slavi kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, jer je na taj datum 1990. godine Svjetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa međunarodne liste mentalnih poremećaja.

Savjetnik premijera za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije, Jovan Kojičić, kazao je da država kontinuirano unapređuje ukupni društveni ambijent sa ciljem da obezbijedi puno poštovanje različitosti, kao i dostupnost informacija svim građanima u pogledu ostvarivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

“Crna Gora bilježi kontinuirani napredak u realizaciji politika koje se tiču ljudskih prava i sloboda i promovisanju zabrane diskriminacije marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa”, kazao je on agenciji MINA.

Kojičić je podsjetio da je, na ministarskom IDAHO Forumu, koji je povodom međunarodnog dana borbe protiv homofobioje i transfobije održan ovih dana na Malti, objavljena “dugina” mapa, gdje je Crna Gora prema stepenu poštovanja prava LGBT osoba zauzela 16. mjesto od 49 država.

Prema njegovim riječima, indeks Crne Gore je 47 odsto, što je za jedan odsto više od prosječnog indeksa država Evropske unije.

“Naši rezultati su vidljivi i mjerljivi kroz široki spektar konkretnih aktivnosti koje predvodimo i koji su ocijenjeni kao primjeri dobre prakse”, naveo je Kojičić.

On smatra da je ohrabrujuće da, dok se bilježi stalna posvećenost i kontinuitet u pogledu unapređenja prava LGBT osoba, relevantne evropske i međunarodne adrese iskazuju nedvosmislenu podršku i pohvale.

“To je posebno naglašeno na ministarskom IDAHO Forumu, gdje je Crna Gora na bazi konkretnih pokazatelja i od strane međunarodnih subjekata predstavljena kao šampion u pogledu napretka koji je ostvarila u proteklom period”, rekao je Kojičić.

On je poručio da je Vlada odlučna da se suoči sa predrasudama protiv LGBT osoba, počevši od institucija do pojedinaca.

“I to ne samo radi ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, već zbog istinske težnje za kulturnom promjenom i boljim životom svih građana”, kazao je Kojičić.

Prema njegovim riječima, jednakost LGBT osoba pred zakonom se podrazumijeva. “I mi ćemo odlučno nastaviti sprovođenje politike zabrane diskriminacije na svim nivoima, uključujući i oštriju primjenu kaznenih odredbi”.

“Posebno naglašavam da, kao što je to bio proces i u najrazvijenijim demokratskim državama, da je u pitanju društveni proces za koji je potrebno vrijeme, te promjenu društvenog obrasca o poželjnom načinu života nije moguće postići preko noći”, naveo je Kojičić.

On je rekao da taj proces zahtijeva kulturne i vrijednosne promjene u društvu i da je zato važno da se nastavi dosadašnji rad i razvijaju kapaciteti u pogledu pune implementacije zakonskih rješenja.

“Crna Gora je danas demokratskija nego što je bila juče i mi smo na dobrom putu u procesu evropskih integracija da budemo još više demokratskiji i razvijeniji nego što je to danas slučaj”, kazao je Kojičić.

On je podsjetio da LGBT osobe ne traže posebna prava, već samo poštovanje njihovih ljudskih prava i dostojanstva kao bilo koje druge osobe, u skladu sa principima jednakosti i nediskriminacije kod ostvarivanja tih prava.

To, dodao je Kojičić, predstavlja i Vladinu politiku koja se ogleda u ravnopravnosti svih građana i razvoju tolerantnog i kulturnog okruženja koje će poštovati različitost.

“Način razmišljanja ljudi, ukupno dostignuće i razvoj crnogorskog društva, kao i spremnost svih da odgovore takvim promjenama odrediće naš put za kvalitetom života kojem težimo, u kojem će kultura poštovanja ljudskih prava i zaštita od diskriminacije biti osnovni pokazatelj demokratske razvijenosti i zrelosti”, kazao je on.

Prema riječima Kojičića, kao odgovorna vlada države koja teži punopravnom članstvu u EU i NATO-u, kroz Strategiju o unapređenju kvaliteta života LGBT osoba 2013-2018, nastavljena je jasna politika u oblasti promocije i zaštite prava i sloboda LGBT osoba i sa konkretnim smjernicama za borbu protiv diskriminacije i njihovu veću vidljivost u društvu.

“Naša nastojanja su da kroz strateški pristup i analizu različitih oblika homofobičnog/ transfobičnog ponašanja, u saradnji s civilnim društvom i nacionalnim i međunarodnim ekspertima nastavimo da razvijamo mjere kojima ćemo mijenjati ustaljeni obrazac ponašanja”, rekao je on.

Portal Analitika