Abiznis

DOBIJENA DOZVOLA: Kreće gradnja vjetrenjača na Krnovu vrijednih 120 miliona eura

vjetro
M
inistarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je građevinsku dozvolu kompaniji “Krnovo Green Energy”, za gradnju vjetrogenaratora na Krnovu vrijednih 120 miliona eura.

DOBIJENA DOZVOLA: Kreće gradnja vjetrenjača na Krnovu vrijednih 120 miliona eura
Portal AnalitikaIzvor
slika1okkGrađevinskom dozvolom je obuhvaćena izgradnja dvije trafostanice na Brezni i Krnovu, pristupnih dalekovoda, sistema vjetrenjača i zgrade održavanja.

Vjetrogeneratore, prve te vrste u Crnoj Gori, gradiće francuski investitor „Akuo Energy“, a rok je dvije godine. Vlada je početkom mjeseca konstatovala da je potrebno što prije izdati dozvolu, a da je problem što radovi još nijesu počeli - spor oko vrijednosti predmetnog zemljišta. Stvorene su sve pretpostavke za realizaciju ovog velikog projekta.

Sva rješenja o eksproprijaciji nepokretnosti neophodnih za izgradnju vjetroelektrana su pravosnažna i upisana u katastar nepokretnosti, a prethodni vlasnici nijesu osporili ovaj postupak, pa se ne postavlja se pitanje namjene tih nepokretnosti ni od jedne strane. Pokrenuti sporovi se odnose isključivo na procijenu vrijednost pomenutih nepokretnosti, a ne na njihovu namjenu.

Ugovorom se državno zemljište se daje u zakup na period od 20 godina, sa mogućnošću produženja do maksimalno 5 godina.

Šta piše u Ugovoru: Za prvih 12 godina rada vjetroelektrane otkupna cijena električne energije proizvedene u vjetroelektrani je zagarantovana i ne može biti manja od 95,99 €/MWh. Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo (opštine Nikšić, Šavnik i Plužine) zaključen je 5. avgusta 2010. godine sa konzorcijumom „MHI-IVICOM Consulting GmbH“ čiji su članovi bili "Mitsubishi Heavy Industries" iz Japana i "Ivicom Consulting" GmbH iz Austrije. Period zakupa je 20 godina, sa mogućnošću produženja do maksimalno 5 godina. Nedugo zatim, konzorcijum se obratio Ministarstvu ekonomije sa zahtjevom da umjesto kompanije „Mitsubishi Heavy Industries“, francuska kompanija „Akuo Energy“, pristupi konzorcijumu kao novi lider konzorcijuma, nakon čega je Ministarstvo ekonomije 24. septembra 2012. godine zaključilo da kompanija „Akuo Energy“ zadovoljava uslove iz Tenderske dokumentacije i da može zamijeniti kompaniju „Mitsubishi Heavy Industries“ u konzorcijumu.

Idejni projekat krnovske vjetroelektrane uradio je zagrebački stručnjak Dinko Čondić.

P.ZEČEVIĆ

Portal Analitika