Politika

Odbijeni prijedlozi Ambasade SAD o krivičnoj odgovornosti funkcionera

2104markovicbraun
V
lada Crne Gore odbacila je sugestije Američke ambasade u Podgorici na Nacrt Zakona o sprječavanju korupcije, čiji je cilj bio da se poboljšaju odredbe o zabrani nelegalnog bogaćenja javnih funkcionera, piše Dan.

Odbijeni prijedlozi Ambasade SAD o krivičnoj odgovornosti funkcionera
Portal AnalitikaIzvor

Konkretno, Vlada nije prihvatila američki prijedlog da novi zakon sadrži odredbu da je javni funkcioner dužan da potpiše i potvrdi tačnost svog izvještaja o prihodima i imovini pod punom krivičnom odgovornošću, te da se predvide sankcije, uključujući i zatvor, u situacijama kada javni funkcioner namjerno daje netačne i nepotpune podatke u izvještaju.

- Predlažemo da se Član 20 izmijeni na način što će se stavu 1 tog člana dodati druga rečenica, koja treba da glasi: „Javni funkcioner je dužan da potpiše i potvrdi tačnost svog izvještaja o prihodima i imovini, pod punom krivičnom odgovornošću“. Predlažemo da se novi Član 94a doda nakon Člana 94, koji treba da predvidi sankcije, uključujući i zatvor, u situacijama kada javni fukcioner namjerno daje netačne i nepotpune podatke u svom izvještaju o prihodima i imovini, a naročito u situacijama kada su ti propusti napravljeni kako bi se sakrila nazakonito stečena imovina dobijena putem korupcije - navodi se u amandmanu Američke ambasade.

Kako piše podgorički list, sve to pokazuje izvještaj Ministarstva pravde o Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sprečavanju korupcije. Usvajanje tog akta važan je element Akcionog plana za Poglavlje 23 u pregovorima sa EU, a novi zakon treba da normira formiranje Agencije za antikorupciju.

Po izvještaju o javnoj raspravi, u koji je Dan imao uvid, u Ambasadi SAD-a na čijem je čelu Su Kej Braun smatraju da je novčana kazna u iznosu od 500 do 2.000 eura za dostavljanje lažnih materijalnih podataka prilikom podnošenja izvještaja o prihodima i imovini, što je u Crnoj Gori trenutno jedina predviđena kazna, nedovoljna.

- To je očigledno nedovoljno da bi se obeshrabrilo prikrivanje sredstava stečenih putem korupcije. Štaviše, u skladu sa uobičajenim primjerima dobre međunarodne prakse, ovakvi izvještaji o prihodima i imovini podnose se pod prijetnjom kazne za krivokletstvo. Shodno tome, i SAD i mnoge druge države širom svijeta predvidjele su značajne krivične sankcije za namjerno davanje netačnih ili nepotpunih informacija u izvještajima o prihodima i imovini - predočeno je iz Američke ambasade.

Vlada je, međutim, saopštila da se američka primjedba ne prihvata, jer je krivična odgovornost već predviđena u stavu tri Člana 20, koji propisuje da je javni funkcioner dužan da u izvještaju navede tačne i potpune podatke pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Amerikanci su dostavili i drugi prijedlog na nacrt zakona, koji predviđa unaprjeđivanje saradnje između Agencije, policije i Tužilaštva. Međutim, Vlada premijera Mila Đukanovića ni to nije prihvatila, uz obrazloženje da je to suvišno, jer je drugi nadležni organ koji se pominje u Članu 22 stav tri Nacrta, između ostalog i državno tužilaštvo, tako da je postojeća formulacija i šira od predloženog.

Foto: vlada.me

Portal Analitika