Društvo

SAVJET RTCG: Ugorožen rad Javnog servisa

1604rtcg
Savjet Radio televizije Crne Gore na današnjoj vanrednoj sjednici ocijenio je da je rad Javnog servisa ozbiljno ugrožen odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, da je prinuđen da otpusti 30 honorarnih saradnika i da će RTCG tokom naredna tri mjeseca biti oštećena za višestotina hiljada eura zbog zakonskih odredbi kojima se zabranjuje bilo kakvo reklamiranje državnih institucija i javnih ustanova na programima Javnog servisa tokom izborne kampanje.

SAVJET RTCG: Ugorožen rad Javnog servisa
Portal AnalitikaIzvor

Zbog toga je Savjet RTCG uputio dopis Državnoj izbornoj komisiji u kojem traži da DIK u zakonskom roku tumači sporne odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Današnja vanredna sjednica Savjeta RTCG sazvana je na prijedlog menadžmenta kuće u pokušaju da se prevaziđu problemi u radu te medijske kuće nakon usvajanja Zakona o finansiranju političkih partija.

Direktor RTCG Rade Vojvodić je naglasio da je televizija prinuđena, ukoliko bude poštovala Zakon, da se liši usluga 30 radnika koji su zaposleni na određeno vrijeme. „Ukoliko se to desi, biće ugrožen rad Portala RTCG a televizija neće biti u mogućnosti da ispuni svoje obaveze praćenja izborne kampanje. Sve medijske kuće u Evropi imaju honorarne saradnike i nemoguće je zamisliti rad medijskih kuća bez njih i to niko ne dovodi u pitanje, kao i rad javnih servisa u regionu, zaključio je Vojvodić.

1604savjetRTCG

Predsjednik Savjeta RTCG Dušan Simonović je tim povodom predložio da Savjet uputi DIKU-u zahtjev za tumačenje problematičnih odredbi Zakona kako bi se od nadležnih organa tražila nadoknada direktne i indirektne štete koja će nastati zbog njegove primjene. Savjet će tražiti da DIK na zahtjev odgovori u zakonskom roku od 24 sata.

Na liniji tog prijedloga, čanovi Savjeta su, većinom glasova (jedan uzdržani) odlučili da se obrate državnoj izbornoj komisiji povodom „negativnih posljedica izazvanih primjenom odredbi Zakona o finansiranju političkih partija“ koje će „omesti RTCG u vršenju njene funkcije kao medijskog javnog servisa“.

-Menadžment neće biti u mogućnosti da angažuje honorarne saradnike, na čijem radu bukvalno počivaju neki vitalni segmenti programa. To se posebno odnosi na Portal RT CG, koji će praktično biti ugašen, a bitno će biti ugroženo i  funckionisanje Televizije i Tehnike. Sve to u svjetlu zahtjeva za povjećani obiman radnog angažmana uposlenih tokom Izborne kampanje. Naglašavamo da će biti nanesena i znatna, direktna i indirektna, finansijska šteta, u iznosu koji prelazi više stotina hiljada eura, zbog neizvršavanja već ugovorenih obaveza. To će se  bitno odraziti na imidž Radio-televizije Crne Gore i kao Javnog servisa i kao poslovnog partnera, ističe se, između ostalog, u dopisu savjeta RTC upućenog Državnoj izbornoj komisiji. Savjet RTCG zahtijeva od DIK fa u zakonskom roku da tumačenje spornih tačaka Zakona o finansiranju političkih partija i naglašava da, ukoliko ne bude rješenja, RTCG neće biti u mogućnosti da ispunjava fukciju javnog servisa.

-Ukoliko ne bude razumijevanja za specifičan status RT CG, naša Kuća, neće moći da kvalitetno, pravovremeno i objektivno  odgovori povećanim obavezama tokom izborne kampanje. U tom smislu Savjet neće ni prihvatiti odgovornost za posljedice koje mogu nastati zbog striktnih primjena odredbi Zakona o finansiranju političkih partija, kaže se na kraju pisma koje je Savjet RTCG uputio Državnoj izbornoj komisiji.

Portal Analitika