Društvo

Nijedna pritužba nije procesuirana

1504sudovi
K
ancelarija za prijavu korupcije pri Sudskom savjetu, evidentirala je 93 pritužbe u prošloj godini, od kojih nijedna nije procesuirana.

Nijedna pritužba nije procesuirana
Portal AnalitikaIzvor

"Sve pritužbe su obrađene, od kojih je u 65 predmeta, nakon provjerenih navoda, Sudski savjet zauzeo stav i o njemu obavijestio podnosioce pritužbi. Nijedna pritužba nije procesuirana", kaže se u Izvještaju o radu sudova u 2013. godini.

Pritužbe se odnose na nezadovoljstvo stranaka prvostepenim i drugostepenim odlukama, jer su donijete na njihovu štetu, kao i na neažurnost sudija u predmetima stranaka koje su podnijele pritužbu.

"Postupajuci po pritužbama, ni u jednom od predmeta nije utvrđena povreda Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku", kaže se u Izvještaju, koji je dostavljen crnogorskom parlamentu.

Navodi se da pritužbu može podnijeti svako, bez posebne propisane forme, a razmatraju se i anonimne i informacije koje se dobiju na drugi način, kao što su one objavljene u sredstvima informisanja.

Komisiji za etički kodeks sudija prošle godine podnijete su tri inicijative za njegovu povredu.

"U jednom predmetu Komisija je utvrdila da je sudija ponašanjem počinila povredu Etičkog kodeksa sudija, u drugom je utvrđeno da ne postoji povreda, a u trećem da odredbe Kodeksa ne daju mogućnost da se ispituje zakonitost odluke vijeća u kojem su postupale sudije na koje se odnosi inicijativa", kaže se u Izvještaju.

Izvor: Mina

Portal Analitika