Abiznis

Besplatan WiFi internet za građane Podgorice, Budve i Nikšića na 13 lokacija

wifi1ok
G
rađani Podgorice, Budve i Nikšića imaju priliku da koriste besplatan WiFi internet na ukupno 13 lokacija.

Besplatan WiFi internet za građane Podgorice, Budve i Nikšića na 13 lokacija
Portal AnalitikaIzvor

U Podgorici WiFi internet je besplatan na devet lokacija: Kliničko-bolnički centar, Park tehničkih fakulteta, Ekonomski fakultet, Aerodrom Golubovci, Željeznička stanica, Centar grada - Karađorđeva ulica i Dio Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, Rimski trg i kod srednje Elektrotehničke škole. U metropoli turizma besplatan je kod Marine Budva i Slovenske plaže kod teniskih terena. U Nikšiću besplatan je internet kod Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičku kulturu, u toku je pokrivanje ostalih lokacija u užem gradskom jezgru; određene su lokacije u Baru na kojima će biti implementiran besplatan bežični internet. U godišnjem Izvještaju Ministarstva za informaciono društvo navodi se da je potrebno intenzivirati aktivnosti na implementaciji projekta Wireless Montenegro u cilju povećanja pristupnih tačaka na kojima će internet biti obezbijeđen besplatno.

- Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i predstavnici kompanije Wireless Montenegro u sklopu istoimenog projekta, započeli su projekat “WiFi bežični internet”. Informacija o stanju u oblasti informacionog društva u Crnoj Gori sa predlogom mjera za unapređenje stanja 42 Za implementaciju projekta koristi se takozvana: “Wireless Mesh” tehnologija koju karakteriše mogućnost uređaja ne samo da širi bezični signal do krajnjih korisnika, već i da komunicira sa ostalim uređajima istog tipa koji se nalaze u neposrednoj blizini i na taj način kreira sopstvenu mrežu koja služi za propagaciju podataka unutar mreže. Kao podrška i povećanje kvaliteta mreže paralelno sa ovom tehnologijom na određenom broju lokacija biće instalirane i “point to point” linkovske veze koje će garantovati kvalitetno opsluživanje internetom. Projektom “WiFi bežični internet” planirano je da građani koriste besplatan internet do određene brzine. Na ovaj način građanima će se omogućiti još jedan dodatni vid komunikacije i unaprijediće se usluga povezivanja na internet, navodi se u Izvještaju.

P.Z.

Portal Analitika