Abiznis

Uvezati KAP i Željezaru sa malim i srednjim preduzećima

2802okruglistominekok
Z
načaj poslovanja velikih sistema poput Kombinata aluminijuma KAP i Željezare trebalo bi uvažiti u smislu multiplikativnog efekta na mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori, ocijenjeno je na okruglom stolu koji je organizovalo Ministarstvo ekonomije.

Uvezati KAP i Željezaru sa malim i srednjim preduzećima
Portal AnalitikaIzvor

Ministarstvo ekonomije je organizovalo okrugli sto u cilju dobijanja što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg dokumenta. Na okruglom stolu su, pored predstavnika Ministarstva ekonomije, Investiciono-razvojnog fonda i Privredne komore, ušestvovali i predstavnici malih i srednjih preduzeća iz sektora metalne, tekstilne, hemijske, papirne i farmaceutske industrije.

"Nakon uvodne riječi ministra ekonomije Vladimira Kavarića i prezentacije Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja prerađivačke industrije u Crnoj Gori 2014 – 2018, uslijedila je diskusija oko samog nacrta plana, na koji su svi učesnici u direktnoj razmjeni mišljenja svojim sugestijama i komentarima, ukazali na određena pitanja koja se obrađuju u ovom dokumentu“, saopšteno je Portalu Analitika iz Ministarstva ekonomije.

Na okruglom stolu je dogovoreno formiranje zajedničkog tijela koje bi na otvoren način posredovalo u dijalozima velikih sistema i domaćih malih preduzeća, koje bi za njih vršile određene usluge.

"Imajući u vidu da se Strategijom razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014 – 2018 utvrđuju pravci daljeg razvoja sektora Prerađivačke industrije, kao najznačajnijeg i najvećeg sektora industrije sa velikim značajem za zaposlenost, BDP i izvoz ukupne ekonomije, Akcionim planom će biti definisane mjere i aktivnosti  koje je neophodno sprovesti u smislu ispunjenja zadatih ciljeva Strategiji“, navodi se u saopštenju.

Naglašeno je da će se ostvarenjem ciljeva i prioriteta navedenih u Strategiji i realizovanjem mjera Akcionog plana za sprovođenje iste omogućiti dugoročno stabilan razvoj industrijskih sektora Crne Gore.

Portal Analitika