Abiznis

Pregovori sa Španijom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

espanaok
U
periodu od 25. do 27. februara 2014. godine, u Podgorici održana je prva runda pregovora između delegacija Crne Gore i Kraljevine Španije u vezi zaključivanja Ugovora između o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak. Crnogorsku delegaciju predvodio je Mitar Bajčeta, načelnik Direkcije za carinski sistem i carinsku politiku u Ministarstvu finansija, a delegaciju Španije Roberta Poza Cid, zamjenica generalnog direktora za međunarodno oporezivanje u Ministarstvu finansija i javne uprave.

Pregovori sa Španijom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Portal AnalitikaIzvor

U toku pregovora postignuta je saglasnost o najvećem broju pitanja koja se regulišu predmetnim ugovorom. Obje delegacije su iskazale spremnost da se što prije dođe do zaključivanja ugovora, čime bi se obezbijedilo eliminisanje dvostrukog oporezivanja dohotka rezidenata obje države ugovornice, uklanjanje poreskih prepreka za strana ulaganja, primjenjivanje načela jednakog poreskog tretmana fizičkih i pravnih lica država ugovornica, unapređenje naučne, kulturne i sportske saradnje, kao i političkih odnosa država ugovornica, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

 

 

Portal Analitika