Društvo

UP: Formirana radna grupa za vođenje pregovora

2502UP
S
indikat Uprave policije formirao je danas petočlanu radnu grupu koja će pregovarati o Granskom kolektivnom ugovoru iz oblasti policijskih poslova sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, saopšteno je iz te radničke organizacije.

UP: Formirana radna grupa za vođenje pregovora
Portal AnalitikaIzvor

Izvršni odbor Sindikata održao je danas sastanak na kojem je analiziran odgovor ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Raška Konjevića vezano za zahtjeve Sindikata Uprave policije koji su Ministru i Direktoru Uprave policije dostavljeni na sastanku dana 31. januara.

“Izvršni odbor je pozitivno ocijenio odnos prema otvaranju procesa pregovaranja o Granskom kolektivnom ugovoru iz oblasti policijskih poslova i shodno tome donio Zaključak o formiranju petočlane radne grupe Sindikata Uprave policije za vođenje pregovora”, kaže se u saopštenju, prenosi MINA.

Kako se navodi, negativno je ocijenjen odnos prema pitanjima koja se odnose na poštovanje i primjenu odredbi Zakona o radu, odnosno odredbi Zakona koje se tiču transformisanja Ugovora o radu sa određenog na neodređeno vrijeme.

Iz Sindikata je saopšteno da je negativno ocijenjeno i neprihvatanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o unutrašnjim poslovima, u vezi člana 108 i 109.

“U cilju dosljednog zastupanja interesa članova Sindikata Uprave policije, Izvršni odbor je zaključio da se u narednom periodu iskoriste svi Zakonom predviđeni oblici i metode sindikalne borbe kako bi se ostvarili ciljevi i interesi svih članova Sindikata i zaštitila njihova Ustavom zagarantovana prava”, navodi se u saopštenju.

Portal Analitika