Društvo

Povećati svijest o nasilju u porodici

2402nasilje
D
anas je u hotelu “Apart Premier” u Podgorici održana promocija publikacije “Zaštita od nasilja u porodici moja prava”. Predstavnice Političkog kluba žena za borbu protiv nasilja u porodici bile su jednoglasne u ocjeni da je cilj publikacije da poveća svijest o nasilju u porodici, ali i da podstakne nadležne institucije na efikasnije djelovanje u borbi protiv nasilja.

Povećati svijest o nasilju u porodici
Portal AnalitikaIzvor

Predstavnica Političkog kluba žena za borbu protiv nasilja u porodici Nada Drobnjak kazala je da je cilj publikacije da pruži opšte informacije o nasilju u porodici, ali i da kaže kome se žrtve mogu obratiti. Ona se posebno zahvalila kancelariji UNDP-a u Podgorici i dodala da je Klub već isplanirao prve aktivnosti.

- Klub je osmislio aktivnosti koje treba da se sprovedu da bi se spriječilo nasilje u porodici. Potrebno je da žena ima podršku, ali i da institucije prepoznaju nasilje i preduzmu mjere zaštite i kažnjavanja. Prva aktivnost je izdavanje publikacije „Zaštita od nasillja u porodici moja prava“, koja je urađena uz podršku JU Dom zdravlja Danilovgrad, a autori publikacije su Maja Raičević i Slavica Bajić.-

Direktorica Doma zdravlja u Danilovgradu Zorica Kovačević kazala je da je cilj da se prvih par hiljada brošura podijeli u nekoliko opština u Crnoj Gori.

-Prve opštine će biti Podgorica i Nikšić. Ne želimo da brošure stoje u kancelarijama, već želimo da ih podijelimo onima kojima su neophodne.  Nisam sigurna da li žene znaju šta treba da rade kada su žrtve nasilja.- kazala je Kovačević i dodala da su obezbjeđena sredstva da se brošura štampa u 15.000 primjeraka i da će se distribuirati putem dnevnih novina.

- Bez dobre medijske kampanje, nema ni distribucije brošura, ali i širenja informacija o nasilju- zaključila je Kovačević.

Rastislav Vrbenski koordinator UNDP-a istakao je da je informisanje o pravima važan segment u borbi protiv nasilja nad ženama, jer brošura sadrži informacije o pravima koje ima žrtva, ali i obaveze koje imaju institucije sistema.

-Nadamo se da će publikacija doprinijeti povećanju povjerenja žrtava nasilja u institucije.- rekao je Vrbenski.

On je podsjetio na istraživanje iz 2011. godine u okviru rodne ravnopravnosti koje kaže da je svaka treća žena žrtva neke vrste nasilja, a da bi samo jedna prijavila nasilje. Takođe svaka četvrta osoba opravdava nasilje, a Vrbenski kaže da to mora da se promijeni.

- UN će uz podršku EU i dalje nastaviti saradnju u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.- naglasio je koordinator UNDP-a.

Maja Raičević iz Centra za ženska prava rekla je da je kroz brošuru omogućeno da žene prepoznaju nasilje i upoznaju se sa svojim pravima.

-Ova brošura je neophodna, informacije su sažete i jasne, a na kraju brošure se nalaze kontakt telefoni na koje se može prijaviti nasilje.- kazala je Raičević.

Ona je istakla da je brošura podstrek žrtvama nasilja i institucijama i da je cilj da što više žena, ali i muškaraca dođe do brošure i pročita informacije koje se u njoj nalaze.

Pomoćnica sekreteara Sekretarijata za zakonodavstvo Slavica Bajić kazala je da pravo na život bez nasilja predstavlja osnovno ljudsko pravo.

-Crna Gora je 2010. godine donijela Zakon o zaštiti nasilja u porodici. Zakon je predvidio zaštitne mjere koje ne prepoznaje Zakon o prekršajima. Svi mehanizmi zaštite žrtava su kako kaže Bajić predviđeni zakonom, ali to nije dovoljno. Treba obezbijediti potpunu zaštitu, a tu zaštitu prije svega pružaju centri za socijalni rad,  policija, državno tužilaštvo, zdravstvene ustanove.- rekla je Bajić.

Ona je naglasila da prijavljivanje nasilja u porodici nije samo pravo žrtve, već je obaveza svih nadležnih organa i ustanova da kada saznaju za nasilje u porodici prijave to nasilje.

-Ono što je najvažnije je da je zakon odredio ko su članovi porodice i da je tu išao široko. – Vanbračni supružnici, bivši vanbražni supružnici, krvni srodnici, srodnici iz nepotpunog usvojenja, srodnici koji imaju začeto dijete. Svako od njih može biti žrtva nasilja, ali i nasilnik. Cilj brošure je da se oni ohrabre da prijave nasilje u porodici znajući da će dobiti zaštitu od državnih organa brzo i na adekvatan način, a da se nadležni podsjete koliko je važno da pravovremeno preduzmu sve mjere i pruže zaštitu žrtvi nasilja u porodici.- zaključila je Bajić.

Portal Analitika