Abiznis

Budžet Centra za održivi razvoj 3,1 miliona dolara

2102centarodrzivrazvojok
C
entar za održivi razvoj biće prilagođen potrebama Crne Gore i regiona zapadnog Balkana i usredsređen na oblasti održivog turizma i energije i prilagođavanja efektima klimatskih promjena, saopštila je menadžerka Centra Jelena Janjušević.

Budžet Centra za održivi razvoj 3,1 miliona dolara
Portal AnalitikaIzvor

Ona je kazala da je Centar nastao u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, podsjećajući da je on počeo sa radom 1. januara.

Janjušević je kazala da je ukupni budžet Centra za ovu godinu 3,1 milion američkih dolara.

-Predložena misija Centra je promovisanje održivog razvoja u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji (EU)- rekla je Janjušević novinarima na predstavljanju centra.

Prema njenim riječima, Centar će biti prilagođen konkretnim potrebama Crne Gore i regiona zapadnog Balkana sa inicijalnim fokusom na, kako je pojasnila, specifične oblasti.

-Fokus će biti na održivom turizmu, održivoj energiji uključujući energetsku efikasnost i obnovljive izvore, upravljanje resursima i ekosistemima, prilagođavanju na efekte klimatskih promjena i bezbjednosti u oblasti životne sredine- precizirala je Janjušević.

Ona je navela da će rad Centra biti usredsređen na pitanja od interesa za Crnu Goru, ali sa, kako je kazala, ciljem postepenog okupljanja država iz regiona sa sličnim interesima, bilo kao partnera bilo kao korisnika njegovih usluga.

Ona je kazala da će jedna od funkcija Centra biti ta što će on raditi kao na povezivanju globalnih i regionalnih procesa sa nacionalnim aktivnostima.

-Ovdje se podrazumjeva učešće u globalnim i regionalnim procesima kao što su Europa 2020, Miljenijumski razvojni ciljevin održivog razvoja kao i drugi globalni sporazumi iz životne sredine- rekla je Janjušević.

Druga funkcija Centra je, kako je dodala, primjenjena istraživanja i analiza javnih politika.

-Ovdje se prije svega misli na podršku Centra kreiranju politika i donošenju odluka sa partnerija koji uključuju kreatore politika u Vladi, donosioca odluka u privredi i civilno društvo- objasnila je Janjušević.

Ona je kazala da će Centar djelovati kao most između nauke i politike, pojašnjavajući da je tu jako bitno da Centar izgradi snažnu istraživačku funkciju u oblastima od interesa za održivi razvoj.

-Jedna od važnih funkcija Centra je inovativnost u oblasti održivog razvoja. Ovdje će Centar raditi na izradi prototipa najnovijih naučnih, istraživačkih i tehnološkig pristupa za unapređenje ciljeva održivog razvoja- kazala je Janjušević.

Centar će, kako je navela, raditi na upravljanju znanjem, zastupanju i promovisanju parterstava i daće, dodala je podršku partnerstava za zastupanje i širenje znanja.

»Takođe, jedna od bitnih funkcija Centra je razvijanje projektnih ideja, priprema aplikacija za finansiranje tih ideja i samo sprovođenje tih projektnih aktivnosti«, rekla je Janjušević.

Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović ocijenio je da će postojanje Centra biti značajan dodatak naporima Crne Gore da ostvari konkretne napretke u sprovođenju održivog razvoja.

-U tom kontekstu, glavna aktivnost Centra u ovoj godini, pored preuzetih aktivnosti UNDP-a je da se uradi pravna studija o najboljem institucionalnom rješenju budućeg Centra, odnosno njegovoj pravnoj poziciji u odnosu na sve institucije i inicijative našeg sistema- naveo je Gvozdenović.

Ta studija, kako je objasnio, treba da jasno definiše koji je najbolji pravno-institucionalni okvir koji kroz koji će Centar dati dodatnu vrijednost sistemu održivog razvoja u Crnoj Gori.

Stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski rekao je da je osnivanje Centra jasan odgovor Crne Gore i te organizacije na jedan od zaključaka Rio +20 Samita »da je za postizanje održivog razvoja nužno jačanje institucionalnog okvira za održivi razvoj, ne samo na globalnom već i na nacionalnom i regionalnom nivou«.

On je podsjetio da je nakon Rio samita, UNDP u saradnji sa Vladom Brazila osnovao Globalni centar za održivi razvoj.

-Veza vašeg Centra sa Rio Centrom i globalnom mrežom centara otvoriće mogućnosti za razmjenu iskustava, znanja, ekspertize i promovisanje partnerstva- ocijenio je Vrbenski.

(MINA)

Portal Analitika